Fjerner bly fra skytebaner

I 100 år ble det skutt med bly på skytebanene på Vardåsen i Kongsvinger. Nå skal miljøgiftene fjernes - og det blir vanskeligere enn forventet.

Per Anders Holen

Per Anders Holen er en av få ansatte igjen på Vardåsen. I sommer skal blyrestene på de gamle skytebanene fjernes.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Fortsatt snurrer radaren rundt på Vardåsen. Men det meste av forsvarsvirksomheten ble lagt ned i 2002. Inntil da hadde Forsvaret rundt 60 ansatte og opp mot 30 elever på Vardåsen. Nå er det kun tre teknisk ansatte igjen.

Skytebanene var i drift fra tida rundt unionsoppløsningen med svenskene i 1905. Men nå har de ikke vært i bruk siden litt utpå 2000-tallet.

Det eneste som røper at det har vært skytebaner, er åpne plasser i skogen og voldene rundt.

– Trengs ikke

– Forsvaret trenger ikke så mange skytebaner lenger. Man kan ikke bruke ubegrenset med penger på å oppgradere gamle skytebaner når ikke så mange bruker dem. Dessuten ble disse stengt på grunn av nye regler, sier Per Anders Holen, avdelingsleder på Vardåsen.

Til våren starter Forsvarsbygg gjennom Skifte eiendom arbeidet med å fjerne blyrestene fra de fem skytebanene. De forventer at jobben skal være gjort i løpet av sommeren. Men den blir mer omfattende enn forventet.

Vanskelig arbeid

Vi vil ikke at miljøgiftene rammer boligområdene og bekkene.

Thomas Hartnik, Klima- og forurensningsdirektoratet

De gamle skytebanene ligger i et område med myr. Det gjør oppryddingsarbeidet vanskligere både praktisk og av hensyn til miljøet.

– Vi kan ikke bruke tunge kjøretøy som vi vanligvis bruker på slike jobber. Det er fuktig myr, og vi må bruke lette kjøretøy, sier seksjonsleder Thomas Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet.

30 centimeter av det øverste jordlaget på alle skytebanene skal kjøres bort og leveres for destruering. Det er viktig å rydde opp. Blyrestene er giftig for organisrmer i veldig små konsentrasjoner - og det kan føre til redusert forplantningsevne.

– Vi vil ikke at miljøgiftene rammer boligområdene og bekkene rundt Vardåsen og ikke minst Glåmma, sier Thomas Hartnik i Klima- og forurensningsdirektoratet.