Hopp til innhold

Fire drept og hundre skadd i viltpåkjørsler i Hedmark på fem år

Nesten tusen ganger hvert år kolliderer en bil med et hjortevilt i Hedmark. Det er verst i landet.

Elgpåkjørsel

DYRT FOR SAMFUNNET: Viltpåkjørsler koster Norge 900 millioner kroner i året.

Foto: Torjus Kleiven Kandal

«Påkjørsel av dyr er et stort trafikksikkerhetsproblem, og fører til lidelse og død for både mennesker og dyr.»

Det skriver Statens vegvesen i rapporten «Viltulykker i Hedmark 2008-2013.» Hedmark er det fylket i landet med flest viltpåkjørsler. Deretter følger Østfold, Akershus og Sør-Trøndelag.

Antallet påkjørsler øker. En grunn er at det er mer vilt. En annen grunn er at det også er mer trafikk på vegene.

Den menneskelige prisen de siste fem åra er fire drepte, fire hardt skadde og 105 lettere skadde bare i Hedmark.

Det er hovedsakelig hjortevilt; elg, rådyr, hjort og reinsdyr, som blir påkjørt, men også rev og grevling. Alle viltulykkene med personskade i Hedmark i denne perioden skyldes påkjørsel av elg.

900 millioner i året

Viltpåkjørsler koster Norge 900 millioner kroner hvert år, i følge nasjonal tiltaksplan for sikkerhet på veg.

Påkjørsler av dyr er et alvorlig trafikksikkerhetsproblem, og fører til lidelse og død for både mennesker og dyr.

Statens vegvesen i rapporten Viltulykker i Hedmark

Statens vegvesen skriver at de materielle kostnadene ved en elgpåkjørsel i snitt er 200.000 kroner. Dødsfall og skader i trafikken har også en økonomisk pris. Et dødsfall koster samfunnet 35 millioner, en svært alvorlig skadet 26 millioner, en lettere skadet 600.000 kroner.

Det er stort sett bare ved elgpåkjørsler at mennesker blir skadet. Men de materielle skadene ved kollisjoner med mindre vilt er beregnet til 25.000 kroner per påkjørsel.

Skogsrydding langs veg

Det er forsøkt mange tiltak for å redusere viltpåkjørslene langs vegene i Norge.

I følge Rolf Sevendal i Statens vegvsen har viltgjerder, belysning og lavere fartsgrense positiv effekt.

– Et av de viktigste tiltakene framover vil være avskoging langs de mest ulykkesutsatte vegene, sier han.

I Hedmark har Statens vegvesen gjennomført skogryddingstiltak på strekninger på drøyt 300 km i perioden 1990-2010. Hovedtyngden av tiltakene er gjennomført langs E6 i Stange, langs riksveg 3 i Elverum, Åmot og Stor-Elvdal og langs riksveg 25 i Elverum og Trysil.