Store skader på bygg etter fengselsbrann

Verkstedbygningen ved Vestoppland fengsel i Valdres er trolig totalskadd i brann. – Det blir utfordrende å holde de innsatte i aktivitet nå, sier fengselslederen.

Brann i verkstedbygget ved fengslet i Valdres

STORE SKADER: Området rundt bygget som brant ved Vestoppland fengsel i Valdres er sperret av. Krimteknikere fra politiet vil mandag undersøke hva som kan være årsaken til brannen.

Foto: Hans Grøndahl / Vestoppland fengsel

Det var rundt klokken 20.00 fredag kveld at det ble oppdaget brann i en bygning ved Vestoppland fengsel avdeling Valdres. Brannen utviklet seg raskt. Ifølge øyenvitner skal det bare ha tatt minutter fra brannen ble oppdaget til det var full fyr. Brannvesenet kom raskt til stedet. Sterk vind gjorde slukningsarbeidet vanskeligere, men etter hvert fikk brannvesenet kontroll over flammene. Ingen personer ble skadet i brannen.

Området rundt branntomta er nå sperret av. Krimteknikere fra politiet skal mandag undersøke hva som kan være årsaken til brannen.

– Det var dramatisk

– På et tidspunkt var det nokså dramatisk fordi det tok fyr i isolasjonsbelegget og det oppsto giftige gasser. Det ble bestemt at de 20 innsatte måtte evakueres for å komme lenger unna den giftige røyken. Sterk vind kom fra flere kanter og gjorde arbeidet vanskeligere, sier Hans Grøndahl, fengselsleder ved Vestoppland fengsel.

Brann i verkstedbygget ved Vestoppland fengsel i Valdres

AKTIVITETSBYGG: Bygget som brant ble brukt til aktivitet for de innsatte. Nå må de innsatte finne andre oppgaver.

Foto: Hans Grøndahl / Vestoppland fengsel

Det ble en periode vurdert om de innsatte skulle evakueres helt bort fra området, men etter hvert avtok vinden og brannvesenet fikk kontroll.

– Vi var forberedt på en større evakuering bort fra fengselsområdet, men heldigvis fikk brannvesenet kontroll, sier Grøndahl.

– Utfordrende å holde innsatte i aktivitet

Bygget som ble rammet av brannen ble brukt til ulike aktiviteter for de innsatte.

– Det er klart det blir utfordrende å holde de innsatte i aktivitet nå, men heldigvis har vi et stort uteområde som vi kan bruke. Undervisningen for de innsatte foregår et annet sted, og vil gå som normalt.

Lørdag ettermiddag hadde ledelsen møte med de innsatte ved fengslet.

– De innsatte er innforstått med at dette ikke er noen lett situasjon, men de har en god innstilling og vi skal gjøre de vi kan for fortsatt aktiv sysselsetting, sier Grøndahl.