Fengsel legges ned

Regjeringa vil legge ned Bruvoll fengsel i Nord-Odal. I budsjettforslaget vises det til at fengselet med 70 innsatte er i dårlig stand og at ressursene skal brukes mer effektivt. Ordfører Lise Selnes sier til avisa Glåmdalen at de vil kjempe for videre drift.