Hopp til innhold

Fagernes blir by

Fra 8. september blir Fagernes den 7. by i innlandet.

Fagernes sentrum
Foto: Rannveig Urdahl / NRK

 

Kommunestyret vedtok i torsdag kveld enstemmig at Fagernes skal få bystatus.

Rådmannen og ordføreren skal nå sammen planlegge markeringen 8. september, når Fagernes fyller 150 år.

Bedre profil utad

Næringsliv og politikere i Nord-Aurdal mener at bystatus vil gi flere fordeler til distriktet i form av bedre profilering utad. En rekke oppslagsverk skiller mellom byer og tettsteder, og gir dermed byer et fortrinn i presentasjonen.

Handelsstanden i Fagernes har engasjert seg sterkt i arbeidet med å få vedtatt bystatus.

God økonomi

Kommunestyremøtet på torsdag bar også preg av den gode stemningen under debatten om økonomien. Kommunen hadde et overskudd på 19 millioner kroner i fjor, og dette fører til at Nord-Aurdal ikke lenger er på lista over kommuner med dårlig økonomi.

De gode inntektene skyldes økte rammetilskudd, salg av kraft og økte skatteinntekter. Rådmannen fikk ros for at administrasjonen hadde et underforbruk på 2,4 millioner kroner i forhold til budsjettet i 2006.

Flere saker fra Innlandet