Færre voldtektsanmeldelser i Innlandet

Antall voldtektsanmeldelser i Hedmark er nesten halvert i år, sammenlignet med i fjor. – Vi håper ikke det betyr at folk kvier seg mer for å anmelde forhold, sier ansatte ved støttesenteret i Elverum.

SMISO i Elverum

Daglig leder Lars Kristian Dalen og psykiatrisk sykepleier Anne Jordet ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Elverum råder brukere av senteret til å anmelde overgrep.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Hittil i år er det registrert 19 anmeldelser av voldtekt i Hedmark, det er langt mindre enn i fjor, hvor det på samme tiden var registrert 36 voldtektsanmeldelser.

Kjell Kristian Ukkelberg

Kjell Kristian Ukkelberg, påtalesjef i Hedmark.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Hovedforklaringen på det er at vi ikke har hatt noen store seriesaker i år, slik som Alvdal-saken, legesaken og en stor sak i Elverum i fjor, hvor mange var involvert i voldtektssaker, sier Kjell Kristian Ukkelberg, påtalesjef hos politiet i Hedmark. nbsp;

– Jeg håper det stemmer at det faktisk ikke er slik at flere er redde for å anmelde voldtekter og fortelle historiene sine. I så fall er det er faresignal, sier daglig leder Lars Kristian Dalen ved Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) i Elverum.

Påtalesjef Ukkelberg tror ikke offer dropper å anmelde forhold, på grunn av lang og treg etterforskning hos politiet.

– Det er riktig at etterforskning kan ta tid, det kan både være positivt og negativt. Hedmark har høy oppklaringsprosent i sedelighetssaker, hittil i år er den på hele 70 prosent, så vi føler at vi gjør en brukbar jobb, sier Ukkelberg.

Også færre i Oppland

I Gudbrandsdal politidistrikt er det hittil i år anmeldt fire forhold som gjelder voldtekt, også det er en nedgang sammenlignet med fjoråret, hvor politiet på samme tid hadde mottatt ni anmeldelser.

– Tallene i Gudbrandsdalen er såpass små, at det er vanskelig å si noe om årsaken nå, sier Olav Sørby, påtaleleder.

NRK har foreløpig ikke fått tall for Vestoppland politidistrikt.

Ukkelberg forteller at Hedmark generelt sett ligger høyt på statistikken når det gjelder anmeldelser av seksualforbrytelser.

– Vi i Hedmark har et godt samarbeid med krisesentre, bistandsadvokater, kommunene og andre, så vi tror ikke nedgangen i år skyldes at folk vegrer seg på grunn av oss, men vi analyserer tallene våre til stadighet, sier påtalesjefen.

Generelt økning

Antall anmeldelser av seksualforbrytelser totalt sett, har også gått ned i Hedmark. Hittil i år har politiet mottatt 96 anmeldelser innenfor ulike seksualforbrytelser, i fjor var dette tallet 132 på samme tidspunkt, det vil si en nedgang på 27.3 prosent.

Nedgangen i voldtektsanmeldelser i Innlandet er i kontrast til de senere årene, hvor statistikken har vist en klar økning i antall anmeldelser.

På landsbasis har antall voldtektsanmeldelser i Norge økt med 12 prosent de siste fem åra.

Støttesenteret har økning

Åpningstider SMISO i Elverum

SMISO i Elverum legger vekt på å være godt tilgjengelig for dem som trenger det.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Også støttesenteret SMISO i Elverum har en klar økning av brukere, som forteller sine historier om voldtekt og overgrep.

– Jeg kan se at en nedgang i antall anmeldelser kan ha sammenheng med de store sakene i Hedmark, men når vi ser på våre henvendelser ser det ikke ut til at det blir færre voldtekter, sier Dalen.

Han forteller at mange av brukerne på senteret kommer lenge etter forholdene har skjedd, og at det derfor ofte ikke blir anmeldt.

Men han forteller også om at mange i det hele tatt vegrer seg å fortelle om overgrep til andre, og at det derfor er et stort steg å gå å anmelde overgrep.

– Det kan være en svært tøff belastning å stå i en straffesak, slik vi har sett i Vågå-saken. Mange vegrer seg nok for å anmelde saker fordi det innebærer en tøff prosess, sier Dalen.

Anbefaler anmeldelse

Lederen av støttesenteret i Elverum forteller at de oppfordrer og bistår brukere til å anmelde overgrep.

– Vi har en lang vei å gå i hele hjelpeapparatet for å få satt inn hjelp så tidlig som mulig. Vi ser at en anmeldelse kan bidra til at hendelsen blir bedre bearbeidet av ofrene. Vi anbefaler og bistår brukere til å gå til politiet, sier Dalen.

Senterlederen tror også en del kvier seg for å anmelde overgrep som blir begått av bekjente.

– Nye tall viser at halvparten av overgrep mot de under 18 år blir begått av personer under 18 år. Da er det ofte folk man kjenner, og da blir kanskje steget ekstra langt for å anmelde, sier Dalen.