Hopp til innhold

Utenlandske arbeidere overrepresentert i dødsulykker

Antall arbeidsulykker er halvert i Norge de siste ti åra. Men i snitt åtte utenlandske arbeidere dør årlig i arbeidsulykker.

Byggevirksomhet i Hamar sentrum.

UTSATT BRANSJE: Bygg- og anleggsbransjen er den næringen som hadde flest arbeidsskadedødsfall i 2020. I denne bransjen mistet åtte mennesker livet i fjor.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Antallet dødsfall på norske arbeidsplasser har gått kraftig ned de siste ti åra.

Men ikke for utenlandske arbeidere.

354 mennesker har dødd i arbeidsulykker siden 2011.

79 av dem (22 prosent) var utenlandske arbeidere.

I fjor ble det meldt om 28 arbeidsskadedødsfall i Norge. Ti var utenlandske.

- Det har aldri gått en seriøsitetsgrense ved Svinesund

Bygg og anlegg er en bransje som peker seg negativt ut. I fjor døde åtte i ulykker på jobben. Tre av dem var fra andre land enn Norge.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

FAST ANSATT: Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, sier at fast ansettelse er et av de viktigste tiltakene for å få ned antall arbeidsulykker.

Foto: Moment Studio

Det handler om å være en seriøs arbeidsgiver mener administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes.

– Det har aldri gått en seriøsitetsgrense ved Svinesund. Det handler om å være en arbeidsgiver som tar ansvar for sine utenlandske ansatte.

En hovedforklaring på tallene kan være at de har farligere arbeid enn nordmenn, mener seniorrådgiver hos Arbeidstilsynet, Stig Winge.

Stig Winge

RISIKO: Stig Winge, seniorrådgiver hos Arbeidstilsynet.

Foto: Privat

Vi ser også at utenlandske arbeidere ofte utfører mer risikofylte arbeidsoppgaver enn norske, sier Winge.

- Tar ofte sjanser

Byggenæringens landsforening tror tallene blir bedre om flere får fast ansettelse.

– I det øyeblikket du har fått firmanavnet på ryggen nulles ulempene med språk og annen kultur ut, sier Jon Sandnes.

Håkon Waastad Gillerhaugen

BEKYMRET: Håkon Waastad Gillerhaugen, leder for Fellesforbundets avdeling 650 i Innlandet, mener store kulturforskjeller mellom norske og utenlandske arbeidere kan være en risiko.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Avdelingsleder i Fellesforbundet i Innlandet, Håkon Waastad Gillerhaugen, mener opplæring, språk og sikkerhetskultur er viktig.

– Utenlandske arbeidere tar ofte sjanser. De vil være flinke og raske, og da går det galt noen ganger.

Gillerhaugen presiserer at han opplever at de fleste arbeidsgivere tar sikkerheten alvorlig, men er tydelig på at de som kommer hit må få god opplæring.

Trygt hjem

Midt i Hamar sentrum er Betonmast Innlandet godt i gang med første byggetrinn av et nytt sentrumskvartal.

To bygg med totalt 73 leiligheter skal stå klar til bruk neste vinter.

Godt og vel 10 meter over bakken er to arbeidere grundig festet mens de jobber med montering.

– Vi setter sikkerheten i høysetet. Vi er ekstremt opptatt av at alle skal komme seg trygt hjem fra jobb.

Det sier avdelingsleder Dag Stenersen.

Sikkerhet viktigst i byggebransjen - gjør alt for å unngå arbeidsskadedødsfall.

FÅ PROBLEMER: Betonmast Innlandet har få utfordringer med utenlandske arbeidere, sier avdelingsleder Dag Stenersen (t.v.) og prosjektleder Dan Kaulum.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Prosjektleder Dan Kaulum sier de har god erfaring med utenlandske arbeidere.

– Av og til kan språket være en utfordring. Men vi setter krav til våre underentreprenører om at de alltid har en norsktalende på arbeidsplassen. Da kan vi kommunisere godt både om sikkerhet og framdrift, sier Kaulum.

Nullvisjon

Antall dødsfall på grunn av arbeidsulykker er nesten halvert siden 2011. Men for utenlandske arbeiderne er altså ikke trenden like god.

Ett dødsfall er uansett ett for mye, mener Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

– Du kan ikke ha en målsetting om fem drepte i året. Det signalet blir helt feil. Vi skal ha null ulykker, og det er det som må være målet vårt til enhver tid.