Fabrikerte nazi-bevis

Operasanger Kirsten Flagstad får oppreisning etter nazistempelet hun fikk under krigen i en ny bok.

 

Operasangerinnen Kirsten Flagstad renvaskes for nazi-rykter
Foto: NTB-arkiv-foto / Scanpix

Forfatter Ingeborg Solbrekken mener norske myndigheter drev ulovlig overvåking og spredte falske rykter om at Flagstad var nazist under og etter krigen.

Hun mener forfølgelsen av vår mest berømte operasanger var mye grovere enn det man har visst tidligere.

 

Falske opplysninger 

 Forfatteren og historikeren Ingeborg Solbrekken hevder at norske myndigheter, representert ved den norske ambassaden i USA ga falske opplysninger til amerikanske myndigheter for å få innsyn i hennes økonomiske dispoisjoner.

Solbrekken hevder at norske myndigheter overvåket operastjernen ulovlig.og setter ut falske rykter som kopler henne til nazistene. Hun har tidligere skrevet en biografi om Flagstad. Nå har hun gått gjennom nytt og ukjent materiale om Flagstad.

Fabrikkerte bevis

I den hye boka hevder hun blant annet at politiet fabrikkerte bevis for hun og ektemannen var delaktig i et mordforsøk på en advokat. Solbrekken sier en tidligere Gestapo-mann som var dødsdømt, men som jobbet for landssvik-politiet etter krigen, fabrikerte bevisene for å redde sitt eget skinn.

Hauge-hevn?

Men det var ikke bare politiet som sto bak forfølgelsen av Kirsten Flagstad. En av hovedarkitekene var, ifølge Solbrekken, tidligere forsvarsminister og krigshelt, Jens Chr. Hauge.

Solbrekken hevder at Hauge på grunn av en gammel tvist med Flagstads mann, utnevnte en advokat som ikke var komptent til å føre saken mot dem.  - Hauge hadde en agenda fra før som jeg synes sannsynliggjør det man kan kalle et hevnmotiv, og at han ville skade disse to personene mest mulig, sier Solbrekken.

Troverdig

Det har ikke vært mulig å få kommentarer til de nye opplysningene verken fra Hauge, hans familie eller den politiske kretsen rundt ham.

Men historikeren Hans-Fredrik Dahl mener informasjonen om overvåkingen av Kirsten Flagstad, er troverdig.

- Som  biografisk informasjon som også belyser en mentalitet og en tilstand, er dette interessant, sier Dahl.