Hopp til innhold

Få søkere til prestestillinger

Bare en av åtte prestestillinger som ble utlyst i Hamar bispedømme i sommer er besatt. Til noen av stillingene var det ikke søkere i det hele tatt og til noen var det ikke kvalifiserte søkere. Det skriver OA.