ESA krever bompengesvar

EFTAs overvåkningsorgan ESA krever en forklaring på hvorfor det skal kreves bompenger på gamle riksvei 4 ved Breiskallen.

NRK følger trafikken
Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Den nye riksvegen mellom Raufoss og Gjøvik blir åpnet i sommer, men likevel skal det fortsatt kreves bompenger for å kjøre på den gamle riksveien.

Politikeren har bestemt at det skal være bommer på både den nye og gamle riksveien. Grunnen er å skaffe mest mulig penger til finansiering av den nye veien.

- I strid med EU reglene

Henvendelsen fra ESA kom eter at vestre-totningene Trond Narten Svendsen og Arne Fjeldstad har klaget på bompenge-planene.

- Det er i strid med EU sine regler, seier Trond Narten Svendsen.  

Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å følge EU-regelverket på dette området.

Ber om en forklaring

I et brev til regjeringen ber ESA om en forklaring fra norske myndigheter på den doble bomavgiften. ESA mener Norge praktiserer en altfor liberal bruk av veibommer, i forhold til EUs regler om fri flyt av arbeidskraft, varer, tjenester og kapital, skriver Oppland Arbeiderblad.

Når folk må benytte den gamle veien for å komme seg på jobb, strider det med regler om fri flyt av arbeidskraft, mener Fjelstad som har klaget på bompenge-planene.  

Ikke enige med ESA

I et brev til ESA svarer myndighetene at det er rettferdig at også bilistene som bruker gamle Riksvei 4 betaler bompenger, fordi de også vil dra nytte av den nye riksveien. Blant annet fordi det vil bli mindre trafikk på den gamle veien når den nye riksveien åpnes.

Det er ikke klart hvordan ESA forholder seg til svaret fra myndighetene, skriver Oppland Arbeiderblad.