En smak av Jan Mayen

Gjennom vind og blest, fra Lofoten til Jan Mayen, seilte Kari Toft og Jørn Nordli for å lage «Ut i naturen».

Jan Mayen 2
Foto: Kari toft / NRK

950 kilometer vest for Norge, 600 kilometer nord for Island. Der ligger en 53 kiliometer lang øy med navn Jan Mayen. Til tross for sin isolerte beliggenhet hører øya til under norsk herredømme, og har gjort det siden 1930.

Kart, Jan Mayen

950 kilometer vest for Norge, 600 kilometer nord for Island, ligger Jan Mayen.

Tre og et halvt døgn brukte Kari Toft og Jørn Nordli på å seile fra Lofoten til Jan Mayen. De var del av et reisefølge på 15. Resten av følget hadde Beerenberg på 2277 moh som mål, Kari og Jørn skulle lage «Ut i naturen» fra vulkanøya.

Få fastboende

Det er 18 personer som bor på øya, men ikke fast. De er der i seks eller tolv måneder om gangen. Alle bor på samme sted, og de fjorten som arbeider for forsvaret arbeider også i den samme bygningen. De siste fire arbeider på en meteorologisk stasjon.

På grunn av avstanden til fastlandet er det svært begrenset med dyr på øya. To hunder bor på meteorolog-stasjonen, ellers er det bare fugler som lever der. En havhestkoloni er den eneste fuglearten som overvintrer, men på sommeren er det stor hekkeaktivitet.

Aktiv vulkan

Beerenberg er verdens nordligste aktive vulkan. Fjellet er 2277 meter høyt og hadde sitt siste utbrudd i 1985.

I dagens formiddagssending fortalte Kari Toft om sitt spesielle møte med den underlige naturen på vulkanøya, og programmet kommer på NRK i september.

Hør intervjuet med Kari Toft.