En halv seier til aksjonistene - det blir ingen riving før til våren

DOVREFJELL (NRK): Miljøvernminister Ola Elvestuen gjør helomvending og utsetter rivingen av to setre fra 1870-tallet, fram til våren.

Protesterer mot riving av setrene på Vesllie, Hjerkinn

AKSJONISTER: En underskriftskampanje mot rivningen har de siste dagene samlet over 12000 underskrifter, og i dag tidlig møtte rundt 100 mennesker opp for å aksjonere mot rivningen. Målet med aksjonen er å i første omgang stoppe anleggsmaskinene som skal inn på området i dag. I andre omgang er det å få Elvestuen til å snu i saken.

Foto: GEIR OLAV SLÅEN / NRK

– Dette er et positivt tiltak, jeg ønsker ikke å gjennomføre det med det konfliktnivået som er nå. Det er ikke noe som har noe spesielt tidskritisk ved seg, så da får jeg heller bruke vinteren på å se på dette igjen, sa Ola Elvestuen til Dagsnytt 18 mandag kveld.

Ola Elvestuen om setere.

Ola Elvestuen om utsetting av å rive setrene på Dovrefjell.

Folkeaksjon mot riving

Tidlig mandag morgen møtte rundt 100 mennesker opp for å aksjonere mot rivningen av to gamle setre på Dovrefjell.

Husene fra 1870-tallet har de siste årene vært i Forsvarets eie. Etter at det ble bestemt at de skulle rives, ble bygningene lagt ut for salg på Finn.no.

Maskiner ble kjørt inn mandag, og selve rivingen skulle etter planen starte tirsdag morgen.

Vesllie seter

SETER: De gamle seterhusene i Vesllie er fra 1870-åra. Det har vært sterk lokal motstand mot rivingen av bygningene.

Foto: Even Lusæter / NRK

Vedtaket satte sinnene i kok hos lokalbefolkning og politikere.

– Det er et kulturminne. Det handler om respekten for det arbeidet som har blitt lagt ned av generasjonene før oss, sa sauebonde og aksjonsleder Ellen Marie Sørumgård Syse.

Hun forteller at aksjonen viser hvor mye folk bryr seg om setrene.

– Det var en som sa det godt: Hvis vi river setrene inne i Vesllie er det historisk historieløst. Vi blir historieløse og fattige, sa hun.

Noen timer senere kom nyheten om at klima- og miljøminister Ola Elvestuen snur i den omstridte saken.

– Jeg vil kalle det en halv seier absolutt. Nå får vi tid til å jobbe mer med saken, sier aksjonslederen til Dagsnytt 18.

12.000 underskrifter

Forsvaret har fra tidlig på 1920-tallet hatt stor aktivitet på Dovrefjell, blant annet med et enormt skytefelt. Skytefeltet ble nedlagt i 1999, og planen var da å tilbakeføre området til naturen.

Det har i tiden etter pågått storstilt rydding i området, blant annet med å fjerne miner og eksplosiver.

I april 2018 ble skytefeltet vernet, og store deler av området ble innlemmet i nasjonalparken på Dovrefjell.

Setrene i Vesllie ligger i nærheten av det gamle skytefeltet, og skulle også derfor tilbakeføres til naturen. Det vil si: Bygningene skulle rives og fjernes fra området.

12.000 personer har de siste dagene skrevet under på at de er mot en riving av setrene.

– Trussel mot villrein

I forrige uke fortalte klima- og miljøminister Ola Elvestuen at han hadde bestemt seg for at setrene på Dovrefjell skal rives, tross sterk lokal motstand.

Elvestuen mente at hensynet til villreinen i området måtte veie tyngre enn de gamle seterhusene.

– Villrein har en naturlig skyhet ovenfor mennesker og vil unngå områder med mye aktivitet. For mye ferdsel utgjør en trussel mot villreinen og villreintrekket, gjentok Elvestuen i Dagsnytt 18, mandag kveld.

Bengt Fasteraune

GLAD: Leder i nasjonalparkstyret og stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) er glad for at Elvestuen har snudd.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Leder i nasjonalparkstyret og stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp) synest det er gledelig at Elvestuen har snudd i saken. Han roser også den lokale kampviljen.

– Engasjementet som har vært her i fjellbygdene har jeg veldig sans for. Det var ryddig, saklig, ordentlig, og det var gode argumenter. Det var fjellfolk som hadde møtt opp, folk som var frustrerte, men som samtidig hadde trua på at det skulle gå, sier han.