E.coli i drikkevann

For andre gang i løpet av tre uker er det oppdaga E.coli-bakterier i drikkevannet i Gausdal.

springvann
Foto: Tina Sletten / NRK

Denne gangen er det i ledningsnettet i Fjerdrumsenga at den farlige tarmbakterien er funnet.

Forrige gang var det abonnenter til Bødal vassverk som ble ramma.

Kok drikkevannet!

Driftsingeniør Petter Leine i Gausdal kommune sier det er tilfeldigheter som er årsaken til dette.

- Det er nok ikke noe verre i Gausdal enn andre steder. Men vi har hatt ganske bra regnvær i det siste og det kan ha ført med seg overflatevann inn på nettet vårt, sier Leine.

Han sier også andre vannverk blir undersøkt for denne bakterien.

- Vi tar kontinuerlig prøver av vannet. Noen steder tester vi vannet en gang i uka eller hver 14. dag, forklarer Leine.

Abonnentene i Fjerdrumsenga, og i delar av Sollia og Bjørndalsfeltet må nå koke vannet som skal drikkes.