Hopp til innhold

Dronehjelp til opprydding

Fylkeskommunen skal bruke drone for å karlegge kvar det har samla seg trevirke og anre delar av Tretten bru i elva og på land. Så skal fylkeskommunens entreprenør hjelpe dei berørte grunneigarane å fjerne avfallet. Kartlegginga med drone startar truleg på torsdag denne veka - om det blir opphaldsver.