Drakk to liter vodka - slik endte kjøreturen

Med et vogntog på 31 tonn fyllekjørte den polske sjåføren langs E16 gjennom Valdres før det endte i grøfta med et smell.

Vogntog veltet på E16 ved Ryfoss i Oppland

FYLLEKJØRTE: Sjåføren som veltet med dette vogntoget på Ryfoss i Valdres 24. mars i år hadde hele 2.81 i promille. Nå er han dømt til 30 dagers fengsel.

Foto: Privat

Da politiet kom til ulykkesstedet ved Ryfoss i Vang i Oppland luktet det alkohol av sjåføren, og han hadde problemer med å gjøre rede for seg.

Nå er den polske mannen i 40-årene dømt til fengsel i 30 dager og må betale en bot på 37.500 kroner for brudd på vegtrafikkloven. Valdres tingrett har også fratatt mannen retten til å førerkort i tre år.

Ingen andre biler eller folk var innblandet i ulykken. Vogntoget kjørte i grøfta og veltet. Det ble store materielle skader på trekkvogna, semitraileren og lasten. I tillegg ble flere telefonstolper langs veien knekt. Sjåføren selv skal ha fått noen mindre skader.

Lastebilsjåføren sier til NRK at han trolig ikke kommer til anke dommen.

Hadde drukket to liter vodka

En blodprøve som ble tatt etter ulykken viste at sjåføren hadde en promille på 2.81.

I retten forklarte mannen at han drakk mye alkohol i dagene før ulykken. Til sammen anslo han å ha drukket 2 liter vodka i løpet av fredag, lørdag og natten til søndag. Den siste drinken tok han om morgenen søndag.

Ulykken skjedde klokka 20:45 søndag 24. mars i år.

I retten sa mannen at han ikke pleier å drikke så mye alkohol, men at han hadde gjort det fordi han hadde familiære problemer.

Vogntog veltet på E16 ved Ryfoss

MATERIELLE SKADER: Både vogntoget og lasten ble påført store skader i ulykken. I tillegg ble flere telefonstolper langs veien knekt. Sjåføren selv skal ha fått noen mindre skader.

Foto: Privat

Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund i Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, reagerer kraftig på hendelsen. Han mener fyllekjøring i utgangspunktet ikke er et utbredt problem i bransjen, men at skadepotensialet ved tungtransporter er så mye større dersom det skjer en ulykke.

– Det viktigste er at vi får ham bort fra norske veier, slik at han ikke kan kjøre bil her lenger. Han har fått en dom som ut fra hans lønnssituasjon er forholdsvis tøff, og det mener jeg er helt riktig, sier Tysnes.

Møtte uten forsvarer

Sjåføren hadde ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer, og møtte derfor alene under rettssaken. En tolk var til stede for å oversette til polsk.

Valdres tingrett mener det er formildende at mannen har gitt en uforbeholden tilståelse. Men tingrettsdommerne peker på at det er flere skjerpende omstendigheter.

Mannen hadde fyllekjørt med vogntoget i 2 timer da ulykken skjedde. Store deler av strekningen var langs den trafikkerte E16 gjennom Valdres.

Retten mener at dersom han hadde kollidert med et annet kjøretøy, kunne det påført andre trafikanter store skader, og i verste fall død.