Dømt for dyremishandling

En 53 år gammel dyreholder fra Grue er dømt til 70 dagers betinget fengsel og ei bot på 20 000 kroner for dyremishandling av storfe og sau. I februar vedtok Mattilsynet å frata bonden retten til å ha dyr i minst tre år.