Hopp til innhold

– En rettsskandale

Det sier forsvarer Mette Yvonne Larsen etter at hennes klient ble dømt til ni års fengsel for blant annet å ha voldtatt sin datter i fem år fra hun var 15 år.

Arne Ingvald Dymbe, Mette Yvonne Larsen

Arne Ingvald Dymbe er aktor i saken, mens forsvarer er Mette Yvonne Larsen.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det var en meget alvorlig tiltale den 50 år gamle mannen møtte i Gjøvik tingrett, og ifølge Mette Yvonne Larsen skulle mannen aldri ha vært tiltalt.

– Det at han nå er dømt, ser jeg ikke på som noe mindre enn en rettsskandale. Jeg tenkte at retten ikke kunne gjøre noe annet enn å frikjenne ham fordi det er ord mot ord, så jeg er overrasket.

Hun forteller at mannen nå er veldig fortvilet og i veldig dårlig psykisk forfatning.

– Vi har allerede bestemt at vi anker dommen, og jeg jobber med et ankeskriv nå, avslutter Larsen.


Les: Tiltalt for å ha tvangsgiftet bort datteren og voldtatt henne

Ifølge tiltalen hadde den 50 år gamle mannen forgrepet seg på datteren fra hun var 13 år gammel, og voldtatt henne fra hun var 15 år. Samtidig planla faren å gifte bort datteren til en mann fra hjemlandet. Dette begynte han ifølge tiltalen å planlegge i 2010, da datteren var 18 år, og i 2012 ble det inngått ekteskap mellom henne og mannen som faren hadde valgt ut. Han var også tiltalt for å ha vært voldelig mot sin ekskone og sønn.

Faren har hele tida nekta for både overgrep og tvangsgifting, og ment at det hele er en hevn fra dattera og hans ekskone fordi han fant seg en ny kjæreste og ville flytte ut.

Les: Voldtektstiltalt far skylder på familiestrid

Aktor Arne Ingvald Dymbe la ned påstand om fengsel i ti år for mannen, mens forsvarer Mette Yvonne Larsen kalte det et justismord dersom mannen ble dømt og ville ha han frikjent.

Ikke trodd

Men mannen ble ikke ha trodd av Gjøvik tingrett. Han ble dømt for å ha utøvd vold og seksuelt misbrukt sin datter fra hun var 14 år for deretter å ha startet voldtekter av henne etter hun fylte 15 år. Han ble heller ikke trodd på at han ikke hadde tvangsgiftet henne bort da hun var 20 år.

Han ble kun frikjent på et punkt i tiltalen, nemlig at han skulle ha hatt seksuell omgang med henne før hun fylte 14 år.

Retten valgte å tro på datterens forklaring, og skriver i dommen at "Hennes forklaring har vært svært omfattende og detaljert. Hun forklarte seg en hel dag i retten og svarte også på utallige spørsmål. Slik retten ser det har det ikke vært noen store eller avgjørende avvik i hennes rettslige forklaring i forhold til tidligere avgitte politiforklaringer.

Retten mener at hun ikke hadde klart å være så konsekvent og detaljert dersom hun hadde levert en falsk anmeldelse, slik faren hevder. Retten har heller ikke noen tro på at det lå noen hevn bak anmeldelsen, og viser til at datteren hadde brutt med sin far lenge før det ble kjent at faren hadde en ny kjæreste.

Over lang tid

Retten slår fast at faren voldtok dattera i fem år. Retten legger i dommen også vekt på at det har vært involvert to barn i volden, og at slik den har vært utøvd på en slik måte at det hele tiden har vært egnet til å skape frykt for ny vold.

I straffeutmålinga legger retten også vekt på at en i dag ikke vet eksakt hvilke skader de fornærmede er påført, men at de lever i angst på hemmelig adresse, og at mor og datter lever med ny identitet og har mistet jobbene sine.

50-åringen ble dømt til å betale datteren 450.000 kroner i oppreisning, og ekskona og sønnen 100.000 kroner hver.

Flere saker fra Innlandet