Fotoskatter blir liggende i arkivet

I 1901 tok fotograf Martha Alme dette bildet da landssykkelløpet passerte gjennom Rena. Nå er denne samlingen digitalisert. Men millioner av gamle fotografier finner aldri vegen ut fra museumsarkivene til nettet.

Digitaliserer fotoskatter

FØR BIRKEN: Foto fra sykkekløp på Rena i 1901.

Foto: Martha Alme / Fotosamling i Åmot kommune

– Det er en lokalhistorisk skatt, sier bibliotekar Anne Berit Bakke Strand på Rena i Åmot kommune.

Digitaliserer bilder

ILDSJEL: Bibliotekar Anne Berit Bakke Strand har stått på for å digitalisere gamle lokalhistoriske fotografier.

Foto: PerMagnussen( n15144@nrk.no ) / NRK

Med penger fra det lokale historielaget har kommunen digitalisert 900 bilder fra fotograf Martha Almes fotosamling. Bryllup, hus, interiør, hendelser, gater og folkeliv fra Åmot i den første halvdelen av det forrige århundre ligger nå på nett, slik at kommunens innbyggere kan søke, lete og finne.

Her kun du se noen av bildene fra samlingen:

Marta Almes samling

Se Anne Berit bakke Strand fortelle om fotosamlingen

Millioner av bilder

Biblioteket i Åmot er ikke de eneste som samler inn og digitaliserer fotografier. Lokale historielag samler inn bilder og digitaliserer mange av dem i samarbeid med museene. Bare fra Stange kommune, for eksempel, finnes 12.000 bilder hos Anno Museum i Hedmark nå.

Digitaliserer bilder

BESTILLE: Åmotinger kan bestille bilder fra Almes fotosamling på nett og få dem trykt på plakett. Tove Mari Roland viser et bilde av Vidar Sandbecks trio

Foto: Per magnussen / NRK

Men mengden bilder er enorm. Anno Museum har 4,3 millioner fotografier. Maihaugen rundt 500.000.

330 000 av bildene hos Anno Museum er digitalt registrert. 150 000 av disse er tilgjengelig via Digitalt Museum. Her kan du søke på steder, temaer, personnavn blant annet.

– Det er ikke et mål å digitalisere alt, men vi ønsker å digitalisere betydelig mer enn det vi har per i dag, sier Espen Skjærbakken, som er leder i Dokumentasjonsenheten Anno Museum.

Mange museer har ikke resurser til den tidkrevende jobben. Anno Museum søker nå Kulturrådet om penger til et prosjekt som skal teste og videreutvikle en metode for prioritering i fotosamlinger. Det skal også gi bedre formidling av samlingene.

Før og nå

– Lokalhistorie er viktig for alle, spesielt nå som Rena-samfunnet endrer seg så mye, sier Anne Berit Bakke Strand.

I Martha Almes samling finner vi også et familiebilde fra storgården Sønsthagen ved Rena-elva.

– Slike bilder betyr mye. Det er røttene våre, forhistorien, sier Olaf Ilsaas som bor på Sønsthagen i dag.

Se fra Sønsthagen i 1917 og i dag her:

Foto sønsthagen, video med gammelt bilde og dagens eiere

Hundre års forskjell i tid

.