Det blir ikke skoletilsyn i Valdres etter at 13-åring døde

Fylkesmannen mener at det ikke trengs skoletilsyn med Øystre Slidre kommune etter at ei jente ble funnet omkommet på ei hytte på Beitostølen nyttårsaften.

13-åring funnet død i Valdres

Det var på denne hytta i Valdres at jenta ble funnet død nyttårsaften. Trolig døde jenta av avmagring.

Foto: Arne Sørenes / NRK

I følge Fylkesmannen i Oppland ble det reist spørsmål om det skulle føres tilsyn med kommunen fordi jenta hadde oppholdt seg i kommunen i perioder høsten 2015.

Det var helt i starten av året det ble kjent at ei jente var funnet død på ei hytte på Beitostølen, og senere at moren var siktet for grov omsorgssvikt med døden til følge. Det ble også kjent at jenta trolig døde av avmagring, og ifølge moren skal datteren ha utviklet anoreksi på grunn av mobbing på barneskolen.

Meldte flytting i november

I starten av november meldte moren flytting for seg selv datteren fra adressen deres i Bærum til hytta på Beitostølen.

I høst søkte hun samtidig om hjemmeundervisning for datteren i Øystre Slidre kommune, der hytta ligger. Det var på denne hytta 13-åringen på nyttårsaften ble funnet død.

Fylkesmannen ba derfor kommunen om å redegjøre for hvordan de har forholdt seg til denne familien fra høsten 2015.

– Etter å ha lest redegjørelsen fra kommunen vurderer vi det slik at det ikke har fremkommet opplysninger som gir grunnlag for å iverksette tilsyn med kommunen etter opplæringsloven på nåværende tidspunkt, sier utdanningsdirektør Trond Johnsen.

Han forteller at de ut fra redegjørelsen ser at jenta har vært i kommunen i kort tid, og at kommunen har ivaretatt meldeplikten sin til barnevernet.

– De har også jobba for å få til et skoletilbud på skolen i Østre Slidre, og foreberedt tilsyn med hjemmeundervisning, forklarer Johnsen.

Tilsyn med barnevernet

Samtidig pågår det tilsyn med barnevernet i Valdres, noe Fylkesmannen i Oppland har iverksatt.

Grunnen er at barnevernet i Valdres først reagerte etter tredje varsel på bekymringsmeldinger om den nå avdøde 13-åringen og hennes mor. De mente at saken ikke hastet.

– Ut fra opplysningene og innholdet i meldingen vurderte vi saken som bekymringsfull men ikke akutt, sa Jorun Ødegård Bjerke, fungerende rådmann i Nord-Audal kommune, som har ansvaret for barnevernet i Valdres, til NRK i januar.

Fordi jenta også hadde oppholdt seg i andre kommuner og det er stilt spørsmål ved barnevernets håndtering i disse, er det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som samordner tilsynsrapportene på dette feltet.

Også barnevernet i Bærum er under tilsyn i saken om 13-åringen, de har i tillegg iverksatt en intern gransking av seg selv.

Fylkesmannen fører også tilsyn ved de tre skolene i Bærum hvor jenta var elev.