Tapte navnestrid – milliardær Olav Thon vant

Stortorvet Gjestgiveri i Hamar ville ikke bytte navn. Milliardær Olav Thon saksøkte selskapet og vant i Oslo tingrett. Nå får ikke Hamar-selskapet bruke navnet i noen sammenheng.

Stortorvet Gjestriveri Hamar - Olav Thon

TAPTE NAVNESTRID; Eierne får ikke lov til å bruke navnet Stortorvet Gjestgiveri, etter dom i Oslo tingrett. Olav Thon vant fram.

Foto: KJELL ÅGE KAMPESTUEN/KNUT BRENDHAGEN / NRK

Vi er godt fornøyd med dommen. Særlig er vi godt fornøyd med at motparten ble dømt for brudd på markedsføringsloven, og ikke får bruke navnet Stortorvet Gjestgiveri i noen sammenheng, sier advokat Peter Steen, på vegne av Olav Thon.

Selskapet som eier og driver denne restauranten i Hamar, er skuffet og overrasket over at tingretten mener selskapet har opptrådt i strid med god forretningsskikk, ved valg av navn.

Vi mener dette er gal jus og uriktig vurdering av bevisene i saken. Men vi er fornøyde med at tingretten sier Olav Thon ikke har noen varemerkerett til ordene Stortorvet Gjestgiveri, sier advokat Terje Lundby Michaelsen.

Fristen for anke er en måned.

Sakens kjerne

NAVNESTRID; Olav Thon, som eier Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo, fikk medhold i Oslo tingrett

NAVNESTRID RESTAURANT; Olav Thon gikk til søksmål om navnet og logoen til Stortorvet Gjestgiveri i Hamar og vant fram i Oslo tingrett.

Foto: E24

Saken dreier seg om at milliardær Olav Thor eier Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo. Et sted med en 300 år gammel historie. Thon kjøpte bygget i 1978. Etter omfattende oppussingsarbeid åpnet restauranten i 1980.

I 2015 åpnet så restauranten Stortorvet Gjestgiveri i Hamar. Det var nettavisen E24 som først omtalte navnestriden.

Saken ble handlet av Oslo tingrett den 4. februar.

Forskjell i navnet på to bokstaver

STORTORVETS GJÆSTGIVERI; navnet på restauranten til Olav Thon i Oslo

LOGO TIL THON-RESTAURANT; 2 bokstaver skiller navnene til Stortorvets Gjæstgiveri i Oslo og Stortorvet Gjestgiveri i Hamar

Foto: Stortorvets Gjøstgiveri.no

Det som skiller restaurant-navnene er to bokstaver. I Oslo heter det, og skrives, Stortorvets Gjæstgiveri med en «s» og en «æ». På Hamar er det Stortorvet Gjestgiveri uten «s» og med en «e».

STORTORVET GJESTGIVERI; Hamar-restaurant får ikke lov til å bruke navnet, etter dom i Oslo tingrett

MÅ ENDRE NAVN; Oslo tingrett har avgjort at Hamar-restaurant må endre navn.

Foto: Hamar Dagblad

Likheten i navnene på restaurantene skal ha ført til en del feilbestillinger under julebordsesongen 2017. Gjester som ønsket å bestille bord på det ene av stedene, endte opp med plass på den andre restauranten. Det skal ha vært noe mindre av dette i julebordssesongen i fjor.

Navneforbud og erstatning

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at selskapet Madriku forbys å bruke navnet og logoen «Stortorvet Gjestgiveri». Dette gjelder på bygning, menyer, reklamebrosjyrer, hjemmeside og annet materiale der navnet og logoen er benyttet.

Selskapet Madriku og eieren må også betale 75 000 kroner i erstatning til Olav Thon. Det må også betale saksomkostninger til Olav Thon på vel 140 000 kroner.