Bompenger kan føre til trafikkpress i Hamar

Bomstasjonene ved Hamar kan føre til at bilister tar andre kjøreruter. Da kan det bli økt trafikkpress i sentrum og boligområder.

E6 og Vienkrysset i Hamar

BOMPENGEFLYKTNINGER: Ved Vienkrysset er det planlagt bom, og det kan føre til at mange bilister legger ruta innom Hamar.

Foto: Mette Finborud Børresen

Bomstasjonene som kommer i kjølvannet av E6-utbyggingen kan få følger for de som bor i Hamar.

Gry Veronica Engli sitter i kommunestyret og formannskapet i Hamar kommune og frykter at bilistene vil gjøre sitt inntog i bykjernen når bomstasjonene åpnes.

– Mange vil kjøre langt for å slippe å betale, og det er jo et fascinerende mønster vi kjenner godt fra andre steder. Men da er det desto viktigere at vi ser på tiltak på de enkelte veiene som kan bli utsatt, sier Engli.

– Omfordeling av trafikk

Det er ikke bestemt hvor bommene skal stå, men Vegvesenet har en foreløpig plan om at den skal stå en bom mellom Vienkrysset og krysset i Åkersvika. Da kan bilistene velge seg alternative ruter for å spare bompengeavgift.

Taale Stensbye

Taale Stensby i Statens Vegvesen er klar over at bomstasjoner kan føre til utfordringer i trafikken.

Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen / Knut Opeide

– Litt avhengig av hvor bommen blir stående, kan det føre mer trafikk inn i byen, men det er ikke slik at E6 i seg selv fører til mer trafikk, presiserer prosjektleder for E6-utbyggingen i Statens Vegvesen, Taale Stensby.

– Det kan bli en omfordeling av trafikken og hvis folk velger å kjøre utenom bommene, kan det øke trafikkpresset i sentrum og boligområder.

Vurderer tiltak

Stensby håper bompengene kan føre til at flere setter bilen hjemme, og at trafikkpresset på den måten vil reduseres i bykjernen.

– Det ligger i bompengenes natur at noen velger seg andre kjøremønstre. Noen dropper bilen eller kjører kollektivt, og det er jo en veldig fordel. Andre velger alternative ruter og da kan de fort ta turen inn i boligområder.

Det vurderes nå flere tiltak som kan gjøre at trafikken dempes i enkelte områder av byen.

– Vi ser på hvordan fartsgrensene er i dag og det kan bli innført kjøreforbud i enkelte boligområder. I Brumunddal har vi valgt å sette opp en bom og det har vi gjort i samarbeid med kommunen. Noe slikt kan også bli aktuelt i Hamar, sier Stensby.