Ber bøndene skjerpe seg

Etter bekymringsmeldinger fra andre trafikanter, hadde utekontrollen i Statens Vegvesen kontroll av landbruksmaskiner på vegene i Solør fredag. Det resulterte i tre bruksforbud. En traktor hadde montert farlig utstyr i fronten, en hadde sikret lasten for dårlig og en tredje manglet merking. I følge fagleder Geir Thomas Finstad har det vært flere trafikkfarlige overtredelser bare denne siste uka, og han ber bøndene skjerpe seg og ta trafikksikkerheten på alvor.

Farlig traktor
Foto: Geir Thomas Finstad / Statens vegvesen