Hopp til innhold

Audi-eiere fra bygda råkjører mest

Hardest på gassen her i landet er Audi-eiere, særlig hvis de er unge menn og bosatt på bygda.

Audi Q5
Foto: Audi / Abdruck fuer Pressezwecke honora

Audi-bilister kjører fortere enn fartsgrensen ofte eller av og til, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

De forsiktige kjører Mitsubishi

De mest forsiktige bilistene kjører Mitsubishi, ifølge rapporten, som er laget på oppdrag fra Statens vegvesen.

Rapporten viser at menn i alderen 25 til 44 år er de som oftest råkjører i 80-sonene, mens menn mellom 18 og 24 år kjører fortest på veier med fartsgrense under 30 kilometer i timen.

Videre viser rapporten at det er en svak tendens til at unge menn bosatt i spredtbygde områder, kjører fortere i 80-sonene enn de som bor i byer, skriver VG.

Avslappet forhold til fartsgrensen

Folk har et avslappet forhold til fartsgrensene, slår rapporten fast, og viser til at åtte av ti av og til kjører 5-10 kilometer i timen for fort i 80-sonen. Halvparten sier de av og til kjører 15 kilometer over fartsgrensene.

Dette bekreftes av våre egne fartsmålinger. 53 prosent av bilene som kjører over målepunktene, bryter fartsgrensene. Undersøkelser viser at folk ser på seg selv som ansvarlige bilister og at de kjører forsvarlig. Likevel bryter de med viten og vilje fartsgrensene, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Til sammen 4.500 personer har deltatt i undersøkelsen. (©NTB)