Dømt til åtte års fengsel for vold og voldtekt

En mann i 20-åra fra Hadeland er dømt til åtte års fengsel for grov vold mot to tidligere samboere. Han er også dømt for gjentatte voldtekter av den ene kvinnen.

Gjøvik tingrett

– HAR PÅFØRT KVINNENE BETYDELIG SMERTE: Retten mener voldshandlingene de to kvinnene ble utsatt for har vært grove og påført dem betydelig smerte. Mannen i 20-åra ble også dømt til å betale til sammen 360 000 kroner i oppreisning og erstatning til de to kvinnene.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Gjøvik tingrett - Grua-drapet

SLITER MED PSYKISKE PLAGER: Den ene samboeren har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse som følge av mishandlingen. Begge kvinnene skal ha slitt med psykiske plager i etterkant.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Gjennom en periode på til sammen fire år skal mannen i 20-åra fra Hadeland ha utøvd grov vold mot to tidligere samboere.

Han mishandlet de to kvinnene med slag, spark og lugging og tok kvelertak på dem ved flere anledninger. De ble også utsatt for trusler om vold.

Mannen er også dømt for å ha voldtatt den ene samboeren en rekke ganger.

Påførte kvinnene betydelig smerte

Hadelendingen måtte møte i Gjøvik tingrett i begynnelsen av april i år, etter han ble pågrepet av politiet i desember 2012 for vold og voldtekt av sin daværende samboer.

Påtalemyndigheten tok ut tiltale for gjentatte tilfeller av voldtekt og grov vold mot den daværende samboeren, og for å ha utøvd vold mot en tidligere samboer over en tidsperiode på til sammen fire år.

Mandag ble mannen dømt til åtte års fengsel, samt å betale til sammen 360 000 i oppreisning og erstatning til de to kvinnene.

Retten mener voldshandlingene har vært grove og påført kvinnene betydelig smerte: – Som følge av mishandlingen har begge kvinnene slitt med psykiske plager i etterkant.

Regime av seksualisert vold

De gjentatte voldtektene av den ene samboeren ansees også som skjerpende av tingretten: Retten mener voldshandlingene er utført med forsett, og legger vekt på at de gjentatte voldtekten av den ene samboeren er skjerpende.

Retten mener kvinnen levde under et nedbrytende regime: – Handlingene fremstår som delvis utøvelse av seksualisert vold og viser et fast forsett basert på sinne og kontrollbehov.

Mannen i 20-årene er tidligere dømt for volds- og seksualforbrytelser. Retten anser også dette som skjerpende, spesielt med tanke på allmennpreventive hensyn.

Retten peker på at hadelendingen også har store problemer med å kontrollere sinnet sitt.

Han ble også dømt for å ha utøvd vold mot tre andre personer på Hadeland i 2012 og 2013.

Mannens advokat, Sverre Næss, sier i en e-post til NRK at dommen vil bli anket.