Asylmottak på Sølvskottberget

 • Snur om utagerende asylsøkere

  UDI mener ikke lenger at asylsøkere med utagerende oppførsel skal bo på et sted. Etter at det ikke ble noe asylmottak i Øyer, lyser UDI ut anbudet på nytt. Nå skal asylsøkerne fordeles på minst tre bygninger i en eller to kommuner, skriver GD.

 • Heimta sier opp avtalen

  Heimta AS sier opp avtalen med UDI om drift av Sølvskottberget i Øyer kommune. Mottaket skulle blant annet huse asylsøkere med utagerende og voldelig adferd. UDI melder at avtalen om drift av bo- og omsorgstjenesten vil bli lyst ut på nytt.

 • UDI: forståelse for folks utrygghet

  UDI sier de har stor forståelse for at folk er utrygge på det nye asylmottaket i Øyer. Fungerende regiondirektør Sissel Mehammer sier de skal sørge for høy bemanning med god kompetanse, og at de har valgt et erfarent firma som drivere for mottaket.

  Sissel Mehammer
  Foto: Alrik Velsvik
 • Over 200 på asylmøte

  Over 200 personer møtte opp på informasjonsmøte om det nye asylmottaket på Sølvskottberget i Øyer. Mange uttrykte bekymring for tryggheten i lokalmiljøet. Det blir 15 asylsøkere fra åtte nasjoner som får tilbud om plass ved mottaket.

  Folkemøte i Øyer
  Foto: Bjørn Opshal / NRK
 • Møte om nytt asylmottak i Øyer

  I kveld er det et informasjonsmøte om det nye asylmottaket på Sølvskottberget i Øyer. Mottaket skal være et tilbud for asylsøkere med truende eller voldelig adferd. Kommuneledelsen har fått kritikk for manglende informasjon om mottaket.

  Møte i Øyer
  Foto: Ola Bjørlo Strande