Hopp til innhold

Anbefaler støtte etter ekstremværet

Ekstremværet Hans førte til mange og store skader i Innlandet.

28 kommuner søkte totalt om over en milliard kroner i støtte fra skjønnsmiddelordningen etter uforutsette hendelser.

Statsforvalteren i Innlandet anbefaler nå at Kommunal- og distriktsdepartementet dekker 839 millioner kroner av beløpet, og viser til at enkelte søknader faller utenfor ordningen.

I Innlandet var det spesielt kommuner i Valdres, Nord- og Midt-Gudbrandsdalen og Gjøvikregionen som ble rammet av flom under ekstremværet i august.

Ekstremværet Hans
Foto: Cornelius Poppe / NTB

Flere saker fra Innlandet