Hopp til innhold

Amedia kutter 20 avis-stillinger

Det er Østlendingen som rammes hardest når 20 stillinger skal kuttes i aviser i Innlandet. Også Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad rammes.

Østlendingen rammes hardest når 20 stillinger skal kuttes i aviser i Innlandet. Også Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad rammes.

Amedia kutter 20 avisstillinger

NJ

Thomas Spence i Norsk Journalistlag, Britt-Ellen Nymoen og Cathrine Loraas Møystad har sittet i møter i dag om situasjonen i Amedia.

Foto: Privat
Ansatte i Østlendingen aksjonerer mot oppkjøp av Orkla Media.

Østlendingen er den avisen som rammes hardest når Amedia Innlandet skal kutte.

Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Amedia (tidligere A-pressen) kjøpte i fjor høst Edda Media. Nå skal de kutte mellom 350 og 400 årsverk på landsbasis. I Innlandet er det 20 ansatte som kommer til å miste jobben.

Avisa Østlendingen må kutte ni, Glåmdalen må kutte tre og Oppland Arbeiderblad må kutte fem stillinger. Det er ikke avklart hvor de tre siste stillingene skal kuttes.

– Vi er uenig i at det skal kuttes i redaksjoner og markedsavdelinger i aviser som går godt, slik som Glåmdalen gjør. Og vi har ikke fått en god nok begrunnelse for hvorfor folk skal sies opp, sier Britt-Ellen Negård som er tillitsvalgt for journalistene i Amedia.

Norsk Journalistlag jobber nå for å få stoppet prosessen for først å se effekten av kuttiltak som allerede er satt i gang.

– Bare en toppstilling

I følge Negård har det bare blitt tatt ut en toppstilling i administrasjonen i prosessen med å slå sammen de fem avisene i Innlandet til et mediehus. Det er hun svært kritisk til.

– Det er ikke så rart at de ikke klarer å ta ut effekter av innsparingstiltak når de ikke klarer å si opp seg selv. Da må de hente innsparingene et annet sted og da er det lettere å gå ned på gulvet, sier Negård.

Det går jo et par journalister på en direktør

Britt-Ellen Negård

Regiondirektør i det nye mediehuset Amedia Innlandet, Leif Bangsund, er ikke enig i Negård sin framstilling av saken.

– Det er en litt forenklet måte å se det på. Poenget er at strukturen i hele Amedia-konsernet forandres og det er etablert en regionledelse med fire årsverk. Også tas det bort funksjoner i de enkelte aviser, sier Bangsund.

Administrerende direktør, opplagssjef og økonomisjef går bort i hver avis. Likevel er bare et årsverk borte så langt. I tillegg gikk opplagssjefen i Oppland Arbeiderblad i fjor. Bangsund utelukker heller ikke at flere i ledelsen kan bli tatt bort i løpet av prosessen.

– Det er ingen som ønsker nedbemanning, men det er helt nødvendig for å være i forkant av utviklinga. Vi mister opplag og annonseinntekter, sier han.

– Trist stemning

I Østlendingen frykter klubbleder Cathrine Loraas Møystad at de ikke vil ha nok folk til å utføre sitt samfunnsoppdrag.

– Det er det alvorlige. Vi vil ha færre til å være vaktbikkje på kommunestyremøtene eller i andre sammenhenger hvor vi skal passe på folk som har makt, sier hun.

Loraas Møystad forteller at det er en trist stemning i Østlendingen om dagen, hvor ni stillinger skal kuttes. Det kommer i tillegg til 12-13 årsverk i tilknytning til trykkerivirksomheten som skal tas bort i første halvdel av 2013.

– Jeg tenker at vi skal klare å lage god journalistikk og levere samfunnsnyttig informasjon også i tida som kommer. Men selvfølgelig er vi nødt til å tenke nytt, sier Eivind Lid, ansvarlig redaktør i Glåmdalen.


Flere saker fra Innlandet