Aggressiv ugress-plante sprer seg i rekordfart på norske jorder

Hønsehirsa har et voldsomt spredningspotensiale og kan utkonkurrere matplantene.

Hønsehirse

UØNSKET: Hønsehirsen finnes ikke opprinnelig i norsk natur og det er klimaendringer og fuglemat som får skylda for at hønsehirsa nå skaper hodebry for bøndene.

Foto: Norsk Landbruksrådgiving

Ikke før har det verste støvet etter jordbruksoppgjøret lagt seg før et nytt problem dukker opp for norske bønder. En lite populær plante er nå i ferd med å sette grå hår i hodet på deler av landbruksnæringa.

Under gode forhold kan hønsehirsen bære over 500 000 frø og planten har evnen til å spire gjentatte ganger gjennom vektsesongen. Hvis den får feste i åkeren kan den utkonkurrere andre planter og dette kan gå ut over produksjonen av korn og grønnsaker.

– Dette blir nok ikke noe stort problem i private hager, men vi ser med bekymring på utviklingen i landbruket. Den er enormt aggressiv, har et voldsomt spredningspotensiale og må lukes ut før den når store bestander, sier Åsmund Langeland i Norsk Landbruksrådgiving i Hedmark.

Skylder på fuglematen

Hønsehirsen har flere likheter med floghavre, som landbruksnæringa har utkjempet en årelang kamp mot. Planten finnes ikke opprinnelig i norsk natur og det er klimaendringer og fuglemat som får skylda for at hønsehirsa nå skaper hodebry for bøndene.

Tørr kornåker

LUKE UT: Bøndene må være ekstra oppmerksomme for at ikke hønsehirsen skal få feste i norske kornåkre.

Foto: Bjørn Ruud

– Den trives best under varme forhold. På Hedmarken er den derfor ikke noe stort problem enda, men i Vestfold, Østfold og Romerike er den på sterk fremmarsj. Vi mistenker at planta har kommet inn i landet i meiseboller og fuglefrø og spredd seg med fugler, sier Langeland.

Kan ende på svarteliste

Hos Bioforsk har de sett på trusselen fra hønsehirsen i lang tid. Til nå har den vært holdt i sjakk, og det er klimaet som avgjør hvor gode levekår den får.

– Planten spirer når det er rundt 15 grader, så når været er slik som det er nå i Sør-Norge, vil det ikke skje noe. Men frøene ligger der og vil spire når temperaturen stiger senere i sesongen, og det er her problemet ligger. Spirer den etter at bonden har sprøytet, kan det fort bli et problem, sier Kjell Wærnhus, seniorforskningstekniker i Bioforsk.

Til nå har ikke hønsehirsen vært en stor nok trussel til at det er gjort andre tiltak enn å holde den under kontroll med sprøyting og luking. Men om planten dukker opp på nye steder i landet kan dette bildet endre seg raskt.

– Bønder med floghavre ilegges mange ulike restriksjoner og planta har en helt egen lovgivning. Hønsehirsa er ikke omfattet av slike tiltak enda, men det er sannsynlig at det vil skje om den fortsetter å spre seg, sier han.

Langeland viser bilder av hønsehirse, stillfoto av åker med hønsehirse, Langeland holder korn, prater med reporter