– Vi trenger flere tannleger for asylsøkere

ÅSNES (NRK): Etablering av nye asylmottak i kommunene, innebærer større press på tannhelsetjenesten. Fylkestannlegen i Hedmark søker nå etter å få flere tannleger.

Tannklinikken på Flisa

Tannlege Kirsten Tveita, fra venstre, tannpleier og klinikkleder, Hilde Rivenes Urdahl og Anita Aarnseth Sund, tannhelsesekretær, ved tannhelseklinikkene i Våler/Åsnes.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

Tannhelsetjenesten i Åsnes og Våler har merket en økt pågang, etter at antall asylmottak i kommunene har blitt flere.

Fylkestannlege i Hedmark

Fylkestannlege i Hedmark, Claes Næsheim, søker etter flere tannleger for å møte tilstrømmingen av asylsøkere til fylket.

Foto: Anette Strand Sletmoen / NRK

For nesten halvparten av de rundt 2200 asylsøkerne, som nå befinner seg i Hedmark, er på mottak i Våler og Åsnes.

– Det merker vi med mange telefoner fra mottakene hver dag, mange ringer og har smerter og trenger hjelp, sier Hilde Rivenes Urdahl, tannpleier og klinikkleder i Våler og Åsnes.

Men tannklinikkene i de to kommunene har i dag to tannleger, og en stilling står ubesatt, derfor klarer ikke den offentlige tannhelsetjenesten å ta seg av alle henvendelser.

– Vi klarer ikke å hjelpe alle, så vi henviser videre til de private tannlegene, sier Urdahl.

Søker etter tannleger

Fylkestannlege i Hedmark, Claes Næsheim søker derfor nå etter tannleger, som kan avhjelpe presset i distriktskommunene på grunn av asylsituasjonen.

– Vi trenger tannleger som kan komme inn i midlertidige stillinger. Vi håper at noen tannleger i Østlands-området har ledig kapasitet og ønsker å bistå i forbindelse med asylsituasjonen vi har nå, sier Næsheim.

Han forteller at det vil være snakk om tannleger som skal jobbe noen dager i uka, over en kortere periode, trolig to-tre måneder.

– Disse skal bare ta seg av akutte henvendelser fra asylsøkere ved mottakene, sier Næsheim.

Private har også ansvar

Fylkestannlegen minner også om at de private tannlegene også har et ansvar for å ta seg av akutt tannbehandling, ifølge helsepersonellovens § 7.

– Derfor har jeg skrevet brev til tannlegeforeningen, for å minne om at også private har et ansvar, dette angår alle, sier Næsheim.

Han forteller at Hedmark, ved siden av Oslo og Nordland, nå huser flest asylsøkere her i landet.

– Offentlige skal gjøre det vi kan, men vi må ha støtte fra privat sektor, sier fylkestannlegen.

Dele på regninga

Næsheim håper at staten blir med og betaler ekstrautgiftene, da fylkeskommunen ifølge tannehelsetjenesteloven har et ansvar for å gi akutt hjelp til de som bor eller oppholder seg midlertidig i fylket.

– Vi ønsker å være litt i forkant å gjøre noe, selv om mye er usikkert i dag. Det er en litt krevende øvelse med nye asylmottak i distriktskommunene, i forhold til hva som er den normale populasjonen, sier Næsheim.

På Flisa trenger de sårt mer tannlegehjelp, og de er glad for at fylkestannlegen nå søker etter flere.

– Det syns jeg er positivt, vi har ledig behandlingsrom. Jeg tror ikke vi har noen problemer med å fylle opp noen dager med bare akutte henvendelser, som vi har fra mottakene i området, sier Urdahl.