Hopp til innhold

– Han hadde ikke planlagt å drepe

Forsvareren til den drapstiltalte rumeneren mener 24-åringen ikke hadde til hensikt å drepe den tidligere DRH-rektoren Gert Olsen.

Gunhild Lærum.

Gunhild Lærum la ned påstand om full frifinnelse for sin klient, som hun mener handlet i nødverge.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Gunhild Lærum la ned påstand om full frifinnelse for post to i tiltalen mot rumeneren, fordi hun mener han handlet i nødverge da Gert Olsen ble drept. Hun mener imidlertid at han skal dømmes til straff etter post én i tiltalen, som går på frihetsberøvelse av kona til Olsen.

– I forhold til post to i tiltalen har tiltalte stukket for å forsvare, for å avvæpne i en presset og dramatisk situasjon. Det ville ikke blitt slik hvis det bare var én som angrep, sa mannens forsvarer Gunhild Lærum i sin prosedyre i dag.

Hun mente at hvis Gert Olsen ikke hadde ytt motstand så hadde ikke opptrinnet utviklet seg. Hun fortsatte med å forklare at Olsen var en stor og kraftig person, mot tiltalte som er mindre og lettere.

– Hvis det ikke hadde vært noe motstand hadde det heller ikke vært noen kamp, sa Lærum.

Spesiell sinnstemning

Lærum minnet også retten på at Olsen var i en spesiell sinnsstemning i øyeblikket slåsskampen kom i gang, fordi han nettopp hadde oppdaget sin kone bundet på hender og føtter inne i en skobod.

– Det er ikke noe rart at han ble opprørt over dette. Men det forklarer også at Olsen kan ha vært ute etter tiltalte, og at det satte sitt preg på kampen som fulgte mellom de to, sa hun.

Forsvareren spurte også om man kan utelukke at de to møttes i korridoren, og at Olsen dyttet tiltalte inn i veggen først, slik at det er sant at tiltalte måtte forsvare seg.

– Det er ingen beviser som utelukker tiltaltes forklaring på hvordan dette kom i stand, og hvis dommerne er i tvil skal det komme tiltalte til gode, sa Lærum.

Forsvareren mente at tiltalte hadde en eneste tanke i hodet denne dagen, og det var en plan om å få pengene han mente skolen skyldte ham. Hun sa at tiltalte følte seg presset, han var blitt mistenkt for å ha stjålet en Macbook, og det satt over ti personer og holdt vakt utenfor rommet hans denne dagen, 5. mars.

– Han var desperat, både på grunn av mistanken for tyveriet og det faktum at skolen skyldte ham penger, sa Lærum.

Lærum vektla at det var en vannvittig handling å ta kona til gissel, og at tiltalte ikke på noen måte burde ha gjort dette.

– Men det var den planen han hadde denne dagen, og resten var en form for impulshandling. Det var en kaotisk situasjon, og drapet skjedde som en følge av dette.

– Planen var å få tilbake pengene

Gunhild Lærum sa at vitneforklaringene og de tekniske bevisene viser at det ble et basketak og en kamp med kniver på Hornsjø Høyfjellshotell denne kvelden. Hun utdypet også momenter fra obduksjonsrapporten som ble gjort av Olsen.

– Det er ikke slik at det er 22 retta knivstikk her, flere av dem er overflatiske. Disse funnene viser at dette har vært en kamp mellom to personer. Det hele utviklet seg annerledes enn det tiltalte hadde tenkt. Jeg vil si at dette er skade med døden til følge, heller enn drap, sa Lærum.

Lærum gjorde et vesentlig poeng ut av at rumeneren ikke kan ha hatt med seg knivene da han var inne i skoboden og bandt fast kona. Hun sa at det omtrent er umulig å ha to lange kniver opp etter ermene, slik rektorens enke forklarte at var et faktum da tiltalte var i skoboden.

– At han skal ha hatt kniver opp langs armene har ikke kommet fram i politiforklaringene, så det er helt nytt. Hvorfor skal dette komme fram nå, spurte Lærum.

Hun mente at dette er et vesentlig poeng for straffeutmålingen: Hvis knivene som ble brukt på Gert var med i skoboden, bærer drapet preg av planlegging.

– Det kom fram i konas forklaring at knivene han muligens hadde med i skoboden, iallefall ikke kan ha vært de samme som ble brukt på Gert Olsen. Dermed må han ha plukket opp de lange knivene da slåsskampen med Olsen var i gang, og altså var det en impulsiv handling, sa Lærum.

Hun avviste også påstandene fra aktor om at tiltalte hadde stjålet knivene fra kjøkkenet på skolen en ukes tid i forkant av drapet.

– Dette blir bare spekulasjoner. Hvem som helst kunne tatt knivene, sa hun.