Hopp til innhold

Vil koste 700 kroner i bompenger fra Otta til Oslo og tilbake

Det blir bomstasjoner på nesten alle hovedveier i Hedmark og Oppland. Veimyndighetene planlegger minst 20 bommer innen ti år, og her kan du se hvor de kommer.

Det blir store økninger i bompengeavgiftene i Hedmark og Oppland.

Det planlegges åtte ganger så store bompengeavgifter i Hedmark og Oppland om ti år enn i dag.

Trafikantene i Hedmark og Oppland må innstille seg på at det vil bli dyrt å kjøre bil de neste årene. Det planlegges en kraftig opptrapping av antall bomstasjoner, og den største kostnaden kommer for bilister som skal kjøre fra Gudbrandsdalen til Oslo.

I Gudbrandsdalen vil det bli fire bommer mellom Ringebu og Otta. En biltur fra Otta til Oslo og tilbake vil derfor koste om lag 700 kroner.

Regnestykket inkluderer bommen i Øyer, alle bommene på E6 sør og nord for Hamar, samt bomringen i Oslo.

Men det er likevel i Vestoppland det blir tettest mellom bommene. I tillegg til bommen som sist sommer kom på fylkesvei 34 i Land, blir det bommer både i Valdres, i Totenvika, på E16 i Jevnaker og på riksvei 4 på Hadeland.

Forsiktig anslag

NRK har med hjelp fra Statens vegvesen laget bompengekartet, som viser at bilistene om ca. 10 år må betale ca. 1,6 milliarder kroner i bompenger, i året.

Anslaget er forsiktig. Satsene er basert på dagens kroneverdi og tar ikke hensyn til prisstigningen. Dessuten er det flere prosjekter som ikke er med, fordi de ikke er konkrete enda. Det gjelder blant annet E16 ved Fagernes og ny Mjøsbru mellom Moelv og Biri.

Mange utbygginger ender også med kostnadsoverskridelser, og flere av prosjektene i vår oversikt er beheftet med stor usikkerhet.

Overrasket

Tina Torp

Tina Torp er overrasket over alle bomstasjonene som kommer

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Likevel blir folk flest overrasket når de ser alle bomstasjonene som kommer.

– Jeg er veldig sjokkert og vet nesten ikke hva jeg skal si, sier Tina Torp, som NRK treffer på Gran på Hadeland.

Vi viser henne kartet over bomstasjonene.

– Egentlig er det bak mål at det kommer så mange bomstasjoner. Det blir jo veldig dyrt å reise rundt i Hedmark og Oppland, sier hun.

Fakta om enkeltprosjektene

Her er bompengefakta om alle bomprosjektene på kartet:

E6 Ringebu-Otta: Fire bommer som først plasseres på strekningen Frya-Sjoa, men som senere fordeles på hele strekningen Ringebu-Otta. Det blir tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt. Helt ferdig ca. 2020.

Bompris: 106 kroner.

E6 Øyer-Tretten: En bom som ble åpnet i 2012.

Bompris: 21 kroner.

Fv. 255 Lillehammer-Gausdal: En bom som ble åpnet i 2009.

Bompris: 21 kroner.

Fv. 34 Grime-Vesleelva i Land: En bom som ble åpnet i sommer.

Bompris: 27 kroner.

Fv. 33 Skreifjella-Totenvika på Toten: En bom i Skreifjella som åpnes om to år. Det bygges ny tofeltsvei og ny tunnel ved skredutsatte Skreifjella (Falkentunnelen).

Bompris: 31 kroner.

Rv. 4 Hadeland: En bom på kommunegrensa Lunner-Gran. De to første utbyggingene er ferdig i 2017. Siste etappe kan bli ferdig i ca. 2020. Det bygges firefeltsvei med tunnel under Gran sentrum. Oppover mot Lygna er det kun tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt.

Bompris: 45 kroner.

E16 Fønhus-Bjørgo: En bom på kommunegrensa mellom Sør-Aurdal og Nord-Aurdal. Første strekning (Fønhus-Bagn) er ferdig neste år, andre strekning (Bagn-Bjørgo) skal etter planen stå ferdig i ca. 2018/19. Men det er stor usikkerhet på grunn av uenighet om finansieringen. Det bygges tofeltsvei med tunnel på over fire kilometer i Bagnskleivene.

Bompris: 75 kroner.

E16 Jevnaker-Olum: To bommer øst og sør for Jevnaker. Ferdig ca. 2019, men tidspunktet er usikkert på grunn av en strid mellom veimyndighetene og en grunneier. Det bygges tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt.

Bompris: 50 kroner.

E6 Gardermoen-Kolomoen: Seks bommer (hvorav to i Hedmark) mellom Dal og Kolomoen. Ferdig årsskiftet 2014/15. Det bygges firefeltsvei.

Bompris: 111 kroner.

E16 Kløfta-Kongsvinger: Totalt fire bommer (hvorav to i Hedmark). Hele strekningen er planlagt ferdig i ca. 2023/24. Det skal bygges firefeltsvei på hele strekningen.

Anslått bompris: 83 kroner.

Rv. 3/rv. 25 Løten-Elverum: En bom på kommunegrensa Løten-Elverum, samt muligens en bom mellom Myklagard og Brenneriroa. Det skal bygges firefeltsvei vest for Elverum, og tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt nord for Elverum.

Anslått bompris: 44 kroner. Men det er også nevnt summer på godt over 50 kroner.

E6 Kolomoen-Brumunddal: Veimyndighetene planlegger å fortsette utbyggingen fra Kolomoen mot Brumunddal. Finansieringen er uklar, men man håper på at strekningen er ferdig bygget til 2023/24. Det er også uklart hvor bommene kommer. Det skal bygges firefeltsvei.

Anslått bompris: 54 kroner.

Valdrisene minst rammet

Når man ser på bompengekartet, kan det se ut som at Valdres blir minst rammet – selv om det der både har vært og er svært sterk lokal motstand mot bomstasjonene.

Neste år kommer en bom sør for Bagn, som delfinansierer utbyggingen Fønhus-Bagn. Den skal etter planen flyttes til kommunegrensa mellom Sør- og Nord-Aurdal, i Bagnskleivene, når strekningen Bagn-Bjørgo er ferdig.

Da blir det trygg vei med en lang tunnel under Bagnskleivene. Dessuten skal tunge kjøretøy, stort sett trailere på gjennomgangstrafikk, betale tredobbel takst mot normalt bare dobbelt takst på andre veiprosjekter.

Det blir også et tak på 40 passeringer i måneden. Bilister som passerer bommen mer enn 40 ganger i måneden slipper å betale for disse overskytende passeringene. Ingen andre prosjekter, bortsett fra E6 i Øyer, har en slik ordning.

Raufoss-bommen forsvinner

Bomstasjon rv. 4 ved Raufoss

Men noen bomstasjoner blir borte. Bommen ved Raufoss forsvinner over jul.

Foto: Fredrik Solbu Jullumstrø / NRK

Savner du en bom eller to?

På Vestoppland er to kjente bommer i ferd med å bli borte. Tidligere i år ble bommen mellom Lunner og Gardermoen på E16 lagt ned, og i februar forsvinner bommen på riksvei 4 ved Raufoss.

Flere saker fra Innlandet