40 ulver i Hedmark

Sporinga av ulv viser at rundt 40 ulver har oppholdt seg i Hedmark i vinter.

Ulv
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Totalt er det påvist rundt 50 ulver i Norge i vinter. Halvparten av disse er registrert kun i Norge, og den andre halvparten er registert på begge sider av grensen mot Sverige.

Det skriver Rovdata.

Har flyttet seg

Det såkalte Skugghöyden-reviret som i fjor var helsvensk, har flyttet revirgrensen inn i Norge. Det ble født valper i dette reviret i 2011 og i 2010.

Det kan ha stor betydning for bestanden.

– DNA-analyser har avslørt at far til begge disse valpekullene er utvandret avkom av den finsk-russiske hannen i Kynna-reviret. Dette er godt nytt for ulvebestanden, sier genetiker Øystein Flagstad i Rovdata.

Årsaken er at disse førstegenerasjonsimmigrantene er med på å redusere den høye graden av innavl i bestanden.

I Norge

Det er også bekreftet så langt i vinter at det i 2011 ble født ulvekull i Slettås-reviret i Trysil og i Julussa-reviret på grensa mellom Åmot og Elverum.

Storinget har bestemt at det skal være tre helnorske ulvekull hvert år.