Hopp til innhold

Jeanette (18) tviler på eget vaksinevalg på grunn av koronaskeptisk fastlege

Lokalbefolkningen i Sør-Fron opplever usikkerhet etter vaksinekritiske uttalelser fra en av bygdas fastleger.

Jeanett Kristiansen

SKEPTISK: 18 år gamle Jeanette Kristiansen har blitt litt mer skeptisk til eget valg om å ta vaksinen etter at fastlegen i hjemkommunen har uttalt seg kritisk til vaksinen på sosiale medier.

Foto: Privat

Fastlege i Sør-Fron, Anja Zanjani, har under koronapandemien uttalt seg kritisk til vaksinasjon på sin Facebook-profil.

Det har ført til at 18 år gamle Jeanett Kristiansen har blitt skeptisk til sitt valg om å ta vaksinen.

– Jeg syns det er litt bekymringsverdig med tanke på at jeg har tatt vaksinen, og det er det veldig mange andre som har gjort og, sier tenåringen som tidligere i år vaksinerte seg i samme kommune som Zanjani jobber.

Fastlegen har lagt ut en rekke lenker til vaksinekritiske nettsteder og videoer på sosiale medier. Nå er Kristiansen mer i tvil om vaksinen har noen effekt.

– Man blir jo litt skeptisk når man hører at leger som skal sette vaksiner, ikke vil ta de selv. Da blir det litt skummelt, sier 18-åringen.

Lokalbefolkningen reagerer

Både kommuneledelsen i Sør-Fron og fylkeslegen i Innlandet reagerer på fastlegens vaksinekritiske uttalelser på sosiale medier.

Flere NRK har snakket med i Sør-Fron sier de synes det er rart at Zanjani har vært kritisk til både vaksinasjon og restriksjoner på sin egen Facebook-profil.

– Jeg synes det er forkjært at leger legger ut sånt på Facebook, sier Jens Åge Hølvig Mikkelsen.

Han mener at leger bør få uttale seg fritt som privatpersoner, men sier han i dette tilfellet stoler mer på rådene fra myndighetene enn på fastlegens ytringer.

Hans Martin Brennhaugen er pasient hos Zanjani. Selv har han tatt vaksine og mener det er uheldig at hun skaper usikkerhet i bygda.

– Jeg er imot at noen i helsevesenet kan gå ut sånn som hun har gjort, sier Brennhaugen.

Han sier han kommer til å nevne ytringene neste gang han er innom legekontoret.

  • Sør-Fron mener fastlegen som under pandemien har ytret seg kritisk om vaksinering på sin egen Facebook-side må skjerpe seg. – Hun må forstå rollen sin, sier rådmannen.

Rådet for legeetikk: Har full ytringsfrihet

Selv om flere i lokalbefolkningen opplever tvil, er det samtidig flere som mener helsepersonell må få utrykke seg fritt selv om de får imot myndighetenes anbefalinger.

Samtidig kommer det også reaksjoner i kommentarfeltene på sosiale medier, der flere tar opp legens rett til å uttale seg som hun vil.

Svein Aarseth er leder Rådet for legeetikk. Han mener leger har full ytringsfrihet, men at det etisk går grenser for hvordan leger kan uttale seg, særlig i medisinske spørsmål.

– Det er problematisk dersom leger kommer med uttalelser som kan svekke deres omdømme som lege. Da stilles spørsmålet om vi kan stole på leger generelt, sier Aarseth.

Svein Aarseth er leder i Rådet for legeetikk i Legeforeningen

ETIKKLEDER: Svein Aarseth mener det er trist at fastleger sprer informasjon som ikke stemmer om koronavaksinene.

Aarseth sier han ønsker all debatt om vaksiner velkommen, men mener det er viktig hvor denne debatten foregår.

– Slike debatter bør foregå i pressen, tilgjengelig for alle, eller i faglige sammenhenger. Ikke på Facebook, sier han.

– Burde fått mer omfattende informasjon

Anja Zanjani har tidligere sagt til NRK at hun ikke mener hun bryter etiske regler for leger ved å legge ut saker på sin private Facebook-profil.

Hun sier hun er enig i at det skal være en åpen og saklig presentasjon og diskusjon fra forskjellige medier, men mener det mangler.

– De statlige mediene har blitt til propagandaorganer. Ekte journalismus har dødd ut. Den har begynt å komme i noen nye mediekanaler, men blir rigorøst bekjempet av betalte faktasjekkere, eller stemplet som useriøst og farlig politisk ekstremisme.

NRK spurte hva Zanjani vil si om at innbyggere i hennes kommune har tatt vaksine, men har blitt usikre av å lese på siden hennes. Dette svarer Zanjani til det:

– Skulle hun ikke fått omfattende informasjon om vaksinen før hun lot seg vaksinere? Man kaller det «informed consent». Å oppdage etter medisinsk behandling at det muligens er ulemper med denne behandlingen som man ikke har blitt informert om før behandlingen, anser jeg som en alvorlig fei, på grunn av manglende opplysning.

Utover dette vil hun ikke kommentere saken noe mer.

Bekymret

Pasientombudet i Innlandet, Tom Østhagen, er bekymret for at legens uttalelser skaper uro i lokalsamfunnet.

– Min bekymring er at dette skal gjøre innbyggerne i kommunen utrygge, sier Østhagen.

Østhagen sier han er helt enig i at legen har ytringsfrihet, og har full rett til å diskutere virkningen av vaksinen med kollegaer eller delta i den offentlige debatten.

Tom Østhagen

PASIENTOMBUD: Tom Østhagen tror Zanjanis publiseringer på sin Facebook-side kan få lokalbefolkningen til å lure. Det mener han er uheldig.

Foto: Frode Meskau / NRK

Han mener derimot at det er problematisk når en fastlege blander sammen roller.

– I rollen som fastlege, hvor man er så viktig for kommunens innbyggere, bør man være lojal i forhold til sentrale myndigheter sine anbefalinger om vaksinering.

Advarer mot polariserte debatter

Einar Øverenget er professor i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han har skrevet en kronikk der han advarer mot en retorikk som setter folk opp mot hverandre.

Det gir næring til antidemokratiske strømninger, mener han.

Øverenget er enig med Aarseth i at sosiale medier kan være en farlig plattform å drive vaksinedebatten på.

– En av problemstillingene vi har her er at mye av debatten foregår på sosiale medier, og ikke i redaktørstyrte medier, hvor personangrepene fra begge kanter sitter veldig løst og debatten kan bli mer polarisert, sier Øverenget.

Einar Øverenget, filosof

– Rent medisinsk er det grunn til å tro at vi tåler at en av ti velger å ikke vaksinere seg. Da bør vi også tåle det politisk og sosialt, skriver Øverenget i sin kronikk på NRK.no

Foto: Rikardo foto

Samtidig peker Øverenget på kritikk, motstand og krav om saklige begrunnelser som drivkraften i et demokrati.

Han mener derfor at vi må tåle at vi har ulike meninger om vaksinen.

– Det er det som driver demokratiet framover, men det er også det som driver forsking framover. Det å forske handler om å forsøke å kritisere teorier, sier filosofen.

  • Fastlegen i Sør-Fron fikk spesialistgodkjenning i november. Likevel frykter fylkeslegen at hennes spredning av desinformasjon kan ha bidratt til lav vaksinasjonsdekning i kommunen.