15 skoler kan bli lagt ned

Foran neste skoleår kan innlandsfylkene være 15 skoler fattigere. På Ihle skole er de redde for å miste et viktig knutepunkt i bygda.

Ihle skole

Ihle skole i Vestre Toten kan bli lagt ned fra høsten.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Det er trist. Her i bygda er det slik at alle kjenner alle. At vi har skolen er lettere, både for elever og lærere, sier elev Ida Søderberg og får støtte fra FAU-leder på Ihle skole, Marianne Tokvam.

– Ihle skole, skolen i bygda, er også livet i bygda. Det er den som er møteplassen og vi har all aktivitet knyttet opp mot, sier hun.

De siste 25 årene har det blitt lagt ned omtrent 50 skoler i Norge – hvert år – og trenden fortsetter. Mellom kommunevalgene i 2007 og 2011 ble det lagt ned hele 181 skoler på landsbasis.

– Det er på grunn av skolen at folk vil bo i bygda. Den er viktig – både for tilflytning og bosetting i området, sier Tokvam.

Legges ned


NRK har kartlagt hvilke skoler som står i fare for å legges ned i Hedmark og Oppland. 31 av 48 kommuner har svart, og i disse kommunene kan hele 15 skoler bli lagt ned innen kort tid.

Seks av skolene er det allerede bestemt at skal legges ned. I Hedmark og Oppland og i landet for øvrig har det de siste årene blitt lagt ned en rekke skoler på grunn av lavt elevtall og dårlig kommuneøkonomi.

– Det som veier tyngst er hensynet til det pedagogiske ved en skole. Men økonomi har også noe å si i en kommune som Vestre Toten, sier ordfører i Vestre Toten Leif Waarum.

De fleste av kommunene som vil legge ned eller vurderer å legge ned skoler, bruker økonomi som hovedårsak, men mange sier også at lavt elevtall er en viktig del av vurderingen. På kontoret til ordfører Leif Waarum får foreldre og elever ved skolen ingen lovnader.

– Fokus på bygda

Ordføreren får støtte av professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Hedmark. Han mener de pedagogiske hensynene bør komme i første rekke:

– Hvis ikke reiseavstanden blir for stor, kan det ut fra elevenes læring være hensynsmessig å samle elever i litt større skoler.

Pedagogikkforskeren mener hensynet til bygda ofte blir satt foran hensynet til barnas læring:

– Jeg opplever veldig ofte at fokuset er å bevare bygdesamfunn, og at skolen implisitt blir brukt som et argument for å kanskje opprettholde en bygd som kanskje allerede er i ferd med å dø litt ut.

Sårbare

På Ihle skole sloss de for skolen sin:

– Vi kjemper både for å beholde skolen og få den til å nå et godt og trygt elevtall. Inntil det er gjort et vedtak, er det dét som er kampsaken vår, sier FAU-lederen, Marianne Tokvam.

Hun innrømmer at det ikke er heldig med så få elever som det er på skolen i dag:

– Med et lavt elevtall er vi veldig sårbare. Det e ringen av oss foreldre som ønsker at det er slik det skal være. Det har alltid gått opp og ned med elevtallet på Ihle, og det vil det nok fortsatt gjøre. Vi er nede i en bølgedal nå, men elevtallet vil stige, så lenge vi bare får beholde skolen.