Hopp til innhold

- Overgrep kan ties ihjel

– Taushetsplikten for helsepersonell er nå blitt så omfattende, at det kan føre til at seksuelle overgrep ikke oppdages, sier overtannlege Nils Lunder.

Overgrep kan oversees

Overtannlege i Lillehammer Nils Lunder og prosjektleder Anne Timenes Mathiesen vil at tannleger skal melde ifra hvis de har mistanke om seksuelle overgrep.

Foto: Dag Kessel / NRK

I dag legger overtannlege i Lillehammer, Nils Lunder, fram en rapport han har laget på vegne av Helsedirektoratet, der temaet er bekymringsmeldinger i forhold til seksuelle overgrep fra tannleger.

Lunder er en av dem som i flere måneder har jobbet med rapporten, som setter søkelyset på mørketallene.

Gått for langt

For det er barn som kommer til tannlegen med tydelige tegn på seksuelle overgrep, men som likevel blir oversett. Ofte kreves det samarbeid med annet helsepersonell, men de har taushetsplikt.

Taushetsplikten for helsepersonell er nå blitt så omfattende at det kan føre til at seksuelle overgrep ikke oppdages, mener overtannlegen.

– Vi har ikke lov til å ta kontakt med helsesøster, lærer eller lege for å drøfte mistanker. Min personlige oppfatning er at personvern og taushetsplikten har gått for langt. Alt helsepersonell har taushetsplikt, så personvernet burde være godt sikret gjennom det, sier Lunder.

Faresignal

Gjennom flere år har det vært søkelys på dette temaet. Likevel har det ikke vært noen økning i antall bekymringsmeldinger fra tannleger. Det sier prosjektleder Anne Timenes Mathiesen.

– Det har vært få meldinger til direktoratet fra for eksempel Oppland fylke. Vi mener at det er et faresignal og at det har vært for få, så vi har et ønske om å få fram flere bekymringsmeldinger, sier Mathiesen.

Prosjektlederen ønsker nå å øke kunnskapen og bevisstheten i forhold til dette temaet.