Hopp til innhold

- Negativt for naturreservat

Alle alternativene til jernbanetrasé gjennom Hamar gir betydelig negative konsekvenser for Åkersvika naturreservat, skriver Jernbaneverket i en fagrapport. Dårligst er likevel det østre alternativet med stasjon ved Vikingskipet, i følge rapporten.

Video E6 gjennom Åkersvika
Foto: Nyhetsspiller