Grønt lys for blått tollys

Tollere får nå bruke blålys i kampen om å ta smuglere. – En merkedag for oss, sier kontorsjef hos tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen.

Blålys

Illustrasjonsfoto

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen

Tollerne har ønsket seg blålys lenge, men politikerne har sagt nei.

Men ifølge TV 2 har finansminister Sigbjørn Johnsen nå skåret gjennom og gir grønt lys for blålys for tollerne.

Morten Nystuen

Morten Nystuen, kontorsjef Kongsvinger tollkontor

Foto: Jan Egil Løvbak

– Jeg har jobbet for dette i mange år, det er viktig for tjenestemennene å kunne gjøre jobben sin på en skikkelig måte, sier Nystuen.

Han forteller at det med tett trafikk ofte kan være vanskelig å komme fram på vegene for tollere.

– Med blålystillatelse vil det bli langt enklere for tollere å utføre jobben sin. Med blålys vil vi i større grad skaffe oss fri vegbane, sier Nystuen.

Mer makt og myndighet

Kontorsjefen hos tollvesenet tror blålys vil gi tollere større makt.

– Fra tid til annen er det folk som ikke stopper, selv om vi gir signal om det, men med et blålys stopper kanskje folk raskere. Vi får mer makt og myndighet, sier Nystuen.

Han presiserer at de ikke skal drive noen vill biljakt på dem som ikke stopper på signal fra tollere, selv med blålys.

– Det er fortsatt politiets jobb, sier Nystuen.

Utrykningsutdannelse

Han forteller at det blir en utdannelse for dem som skal kjøre utrykningsbilene, i tillegg til at instrukser skal på plass.

– Erfaringer fra svensk tollvesen er at det ikke har vært en eneste ulykke etter at de startet med blålys for 15 år siden, sier Nystuen.

Han sier at blålys er viktig for sikkerheten for alle på vegen.

Klart på nyåret

Nystuen har ingen forklaring på hvorfor tollvesenet ikke har fått lov til å ha blålys tidligere.

– Tråkker dere inn i politiets arena?

– Jeg vil presisere at det ikke blir vår jobb å drive noen form for biljakt, sier Nystuen.

Kontorsjefen sier at smuglere har sett blålys i Hedmarksskogen tidligere, når tollvesenet har fått tillatelse fra politiet.

Men fra og med starten på 2013 vil tollvesenet ha sine egne blålys på plass.