– Må legge ned Aukrustsenteret hvis Caprino vinner rettsaken

– Skulle vi tape dette betyr det med stor sannsynlighet at Aukrustsenteret i Alvdal må stenge. Det sier leder for Aukruststiftelsen Lars Espen Aukrust.

Il Tempo Gigante

GIR PENGER: Lisensinntekter fra Flåklypa-universet viktig for Aukrutssenteret.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Det burde de ha tenkt på før de gjorde det de gjorde, sier motpart Remo Caprino. Han synes styrelederens utspill virker som en «litt stakkarslig unnskyldning».

Remo Caprino, Il Tempo Gigante (filmbilen)

UROKKELIG: At Aukrutssenteret trenger lisensinntekter burde motparten ha tenkt på før, sier Remo Caprino.

Foto: Thor Henning Lerstad / NRK

Utfallet av rettssaken om hvem som har opphavsrett til Il Tempo Gigante, Caprino Filmcenter eller Aukrutsstiftelsen, blir svært viktig for Aukrustsenteret i Alvdal, sier styrelederen.

Aukruststiftelsen, som i dag har rettighetene etter Kjell Aukrusts produksjoner, bruker rettighetene til å lisensiere ulike produkter som for eksempel kalendere, mykdyr og filmer.

– De inntektene er helt vesentlige for å støtte driften av Aukrutssenteret i Alvdal. Aukruststiftelsen får inn 700-800.000 kroner i året på disse lisensene, og rundt en million på filmene. Pengene går nesten i sin helhet til Aukrustsenteret i Alvdal, sier styreleder Lars Espen Aukrust, som også er Kjell Aukrusts nevø.

Aukrustsenteret i Alvdal

I KNIPE: Aukrustsenteret i Alvsal trenger penger fra Aukruststiftelsen for å drive.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

10 prosent fra Stiftelsen

– At vi må stenge om Aukruststiftelsen taper saken, er et verste scenario, sier daglig leder på Aukrustsenteret Audun Jøstensen Lutnæs.

– Men det vil få svært alvorlige følger for oss.

10 prosent av senterets inntekter er støtte fra Aukruststiftelsen. Det er både ren støtte og penger fra lisenser og merchandiseavtaler.

For Aukrustsenteret utgjør 5 prosent av inntektene offentlig støtte.

Resten av inntektene er billettinntekter og butikksalg.

Butikksalget utgjør 30 prosent av inntektene, og der er det jo nesten bare varer med Aukrustmotiver.

Kommunen eier senteret

Det er Alvdal kommune som i dag eier selve Aukrustsenter-bygningen. Kommunen har brukt ni millioner kroner på senteret. I fjor vedtok kommunestyret å kutte driftsstøtten på 350.000 kroner.

– Kjell Aukrust vokste opp i Alvdal. Han ønsket at arven etter ham skulle gjøre noe godt for Alvdal, derfor må senteret ligge der, sjøl om det er usentralt og ikke det letteste stedet å drive et slikt senter. For kommunen er bygget like kostbart som Operaen er for Oslo. Derfor er lisensinntektene fra Aukruststiftelsen helt nødvendige for driften, sier Lars Espen Aukrust.

Hvem har opphavsrett?

Caprino Filmcenter mener at deres ansatte, under ledelse av Ivo Caprino, bidro med en kreativ og skapende innsats til Il Tempo Gigante slik vi kjenner den fra Flåklypa Grand Prix. Gjennom dette opparbeidet de seg opphavsrett i både filmbilen, og tegninga av filmbilen.

Deres påstand er at Hunderfossen både må forbys å tilby og å markedsføre berg-og-dal-banen il tempo Ekstra Gigante, da den er en ulovlig produktetterligning foretatt av Hunderfossen, og som Aukruststiftelsen har medvirket til.

Det legges også ned påstand om at Aukruststiftelsen og Hunderfossen må betale vederlag og erstatning.

– Det Caprino Filmcenter ønsker er kontroll over hele Flåklypauniverset, hevdet Aukruststiftelsens advokat Are Stenvik i den betente rettssaken om retten til Il Tempo Gigante.