Hopp til innhold

- Hele moskusstammen kan dø

De store kolossene på Dovrefjell sliter med varmere og våtere klima. – Fortsetter utviklinga, vil moskusen dø ut, forteller naturoppsyn.

Død moskus ble fraktet til Veterinærinstituttet
Foto: NRK

Direktoratet for naturforvaltning får stadig meldinger om døde moskuser på Dovrefjell.

– Vil dø ut

Så langt i august har 17 dyr dødd og to blitt avlivet. Hittil i år er det registrert 43 døde moskus på Dovrefjell, de fleste er døde av sjukdom.

Det er antakelig lungebetennelse som rammer moskusen. For å få bedre oversikt over sykdomsforløp og smittetype, er tre kadavre sendt til Vetrinærinstituttet for nærmere undersøkelser.

– Det er naturlig seleksjon og et resultat av at klimaet blir varmere og våtere. Med denne utviklinga vil de kunne dø ut i nær framtid, sier naturoppsyn Tord Bretten.

Mange av dyrene har blitt funnet av turgåere eller reinsjegere, men også Statens naturoppsyns feltpersonell har meldt fra om kadavre på Dovrefjell.

Sårbare dyr

Det er ikke første gangen at moskusene rammes av sykdom.

– Situasjonen er ikke unik, i 2006 døde det et stort antall dyr, også da av lungebetennelse, forteller han.

Egil Hyldmo er forfatter av "Moskusboka". Han frykter at årets epidemi kan nå samme nivå som for seks år siden. Da døde en fjerdedel av bestanden på Dovrefjell.

– Det er ikke umulig at situasjonen blir som den gangen.

Hyldmo forteller at stress gjør de normalt hardføre dyrene mer sårbare for sjukdommer.

– Ferdselen bør kunne begrenses for eksempel i paringstida, det er flere hensyn som må tas, sier Hyldmo.

For lite område

Hyldmo tror at moskusens leveområde er for lite. Dermed blir dyrene gående for tett, og området hvor de kan finne mat blir for lite.

– I tillegg kan moskusen være ofre for innavl, sier Hyldmo til Adresseavisen.

Nå er det rundt 300 moskuser i flokken, men Hyldmo mener at det bør være 400.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som har forvaltningsansvaret for moskusen, avviser overfor Adresseavisen at moskusstammen på Dovrefjell er for stor i forhold til kjerneområdet.

– Vi har ingen grunn til å tro at vi er nødt til å foreta oss strukturelle endringer. Det er ingen stor utvandring av moskus fra kjerneområdet, og det er ingen tegn på overbeiting, sier miljøverndirektør hos Fylkesmannen, Stein-Arne Andreassen til avisa.

Se tv-sak om moskusdøden her:

moskusdød på Dovrefjell

Flere saker fra Innlandet