- Fare for ulovlig ulvejakt

Økokrim mener det er all grunn til å radiomerke den russiske ulven i Elverum, for å unngå illegal jakt.

Ulv
Foto: Løchen, Per / SCANPIX

Folk i distriktet reagerer kraftig på dette og føler seg mistenkeliggjorte.
Men Antonio Poleo i Økokrim mener det er fare for ulovlig jakt.

En russisk hannulv som har innvandret til Elverum skal radiomerkes for blant annet å forhindre ulovlig jakt.

Ulovlig jakt

- Utifra at det er så stort omfang og vi vet jo at Hedmark er et fylke der det foregår ulovlig jakt, så har jeg forståelse for at ulven blir radiomerket, sier Poleo.

- Hvis man ikke har noe å skjule er det jo bare fint at en kontrollerer ulvebestanden på denne måten.

En rapport som er laget av det skandinaviske ulveprosjektet viser at illegal jakt er den største trusselen mot ulvestammen i Skandinavia. I perioden fra 1999 til 2006 mener forskerne at 56 ulver ble drept i ulovlig jakt, det betyr omlag halvparten av ulvene som forsvant.

Enige

Det er noe av bakgrunnen for at myndighetene vil passe ekstra godt på ulven i Elverum. Det har vakt reaksjoner fra flere hold om at ulven skal radiomerkes blant annet for å beskytte den mot illegal jakt. Økokrim er enig med forskerne om omfanget på ulovlig jakt.

- Kunnskapen vi har om illegal jakt kommer jo fra samme kilde, altså disse forskningsrapportene. De gir det beste tallene på hvor stort omfanget er. Men vi har også gjennom tips og kontakt med privatpersoner en viss peiling på at det foregår ulovlig jakt.

Vanskelig å etterforske

Men få blir tatt for ulovlig jakt, og Poleo innrømmer at det er vanskelige saker å etterforske for politiet. Politiet får få tips i disse sakene.

- Vi får lite kildeopplysninger i disse sakene. Vi er veldig opptatt av folk som vet noe, likevel melder fra til politiet. Poleo tror flere hadde meldt ifra hvis de hadde visst hvilken metoder som blir bruktt i slik jakt.

- Det er fotsakser, feller, utlegging av giftåte og skudd i mageregionen, sier Poleo.