Hopp til innhold

- Embetsverket har for mye makt

Lokalpolitikere i utkantkommuner hevder at fylkesmenn og direktorater har overtatt styringen. Nå får de delvis støtte fra Østlandsforskning.

Forsker Tor Arnesen, Østlandsforskning
Foto: Dag Kessel / NRK

- Embetsverket i Norge har fått så mye kontroll over verneområdene i fjellet at det går på bekostning av demokratiet, sier forsker Tor Arnesen ved Østlandsforskning. Han mener at lokalpolitikerne i Hedmark og Oppland i stor grad har rett i sin beskrivelse av forvaltningen.

- Embetsmannstaten gjeninnført

Hanne Alstrup Velure, (H) kommmunestyrerepr. i Lesja

Hanne Alstrup Velure

Foto: Dag Kessel / NRK

- Man kan nesten si at embetsmannsstaten er gjeninnført, sier Hanne Alstrup Velure (H), kommunestyrerepresentant i Lesja. - Både fylkesmannen i Oppland og Direktoratet for Naturforvaltning har gjennom trenering av saksbehandlingen hemmet utviklingen av Lesja som reiselivskommune, sier hun. Velure er også daglig leder av Bjorli Booking, og merker hvordan uvissheten rundt hytteutbyggingen forsinker utviklingen av kommunen.

Sentralisert rovviltpolitikk

- Forskning viser at de folkevalgte har avgitt makt til embetsverket, sier Arnesen. - Både rovviltpolitikken og nasjonalpark-forvaltningen bærer preg av sentralisert styring, der lokalpolitikerne har mistet innflytelse.

Demokrati på overflaten

- Men flere steder er det jo blitt lokal forvaltning av nasjonalparker?

- Disse forsøkene er demokrati på overflaten. Kommunene blir invitert til å bli med dersom de oppfører seg slik som fylkesmannen eller Direktoratet ville oppført seg uansett. Det er dette som innen samfunnsforskning kalles kooptering: Du blir invitert med, men bare hvis du leker den samme leken som oss.

Hvem er fylkesmann akkurat nå?

- Det udemokratiske består også i at det er svært mye rom for skjønn. Vedtakene er svært avhengig av hvem som er fylkesmann akkurat nå. Innenfor fylkene i Norge er det klare variasjoner på hvordan fylkesmennene fortolker regelverket.

Stortinget må ha autoritet

Hanne Alstrup Velure er svært glad for uttalelsen fra Østlandsforskning. - Nå må det skje noe med politikernes rolle. Stortinget må nå gjenvinne sin egen autoritet, og være mer detaljerte og presise for å unngå at forvaltningen overtar styringen. Forvaltningen får fritt spillerom og kan bare vise til "politiske føringer" hvis ikke politikerne blir mer presise.