Radioprestene 2019

Menighetene i Ås, Kristiansand, Landås i Bergen, Sverresborg i Trondheim, Tromsøysund i Tromsø og frikirken Kraftverket i Oslo blir gjengangere i radiogudstjenestene i NRK gjennom 2019.

Radioprestene 2019

Representanter fra menighetene som blir gjengangere i radiogudstjenestene i 2019: Bak f v Åse Kristin Nøkling Aagard, Landås, Ove Gundersen, NRK, Aud Sunde Smemo og Elsebeth Lütcherath, begge Kristiansand, Jan Kay Krystad, Ås, Dagfinn Albertsen, NRK, Christian Bjotveit Fonneland og Kjetil Gilberg, begge Kraftverket, Oslo og Melanie Lucilla Packer, Landås. Foran f v Hanne Næss Tremoen, NRK, Kristine Thorstvedt, Ås, Ingrid Smalås og Silje Kristin Meisal, begge Sverresborg og May Line Angell, Tromsøysund.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

Hvert år plukkes et knippe menigheter og kirker landet over for å ha de radiosendte gudstjenestene som NRK overfører i løpet av året. Fra hver menighet blir det fire gudstjenester i 2019.

- Ved å ha noen gjengangere, blir prestene litt mer vant med denne formen for gudstjeneste, sier Hanne Næss Tremoen som er ansvarlig for å produsere NRKs radiogudstjenester.

Blir «hele Norges største kirkerom»

Hun viser til at menighetene og prestene jo får litt mer å ta hensyn til når NRK kommer og vil overføre gudstjenesten. - Derfor er det viktig at alle involverte er fortrolige med å bli «hele Norges største kirkerom». Ved å gjøre dette flere ganger gir det en ekstra trygghet som jeg tror også radiolytterne merker, sier Næss Tremoen.

Nylig var kantorer og prester fra de fem 2019-menighetene samlet i Trondheim for å forberede seg på oppgaven med å ha radiogudstjenesten hos seg.

Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier å speile et bredt livssynsmangfold er en viktig del av NRKs oppdrag og da har også å overføre radiogudstjenester en naturlig plass.

Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

- En spesiell plass til den kristne kulturarven

Da vanket det også en hilsen fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Han minnet forsamlingen om at å speile et bredt livssynsmangfold er en viktig del av NRKs oppdrag.

- Det er også å gi en spesiell plass til den kristne kulturarven, sa Eriksen.

Han påpekte at morgenandaktene og radiogudstjenestene er en viktig del av det tilbudet NRK gir publikum. - Samtidig er det viktig at dette gjøres på en involverende måte slik at det når fram til et bredt publikum, sa kringkastingssjefen.

I utgangspunktet er det en helt ordinær gudstjeneste NRK kommer for å overføre.

- Innholdet og budskapet er det den enkelte prest som står for. Vi veileder og gir gode råd, sier Hanne Næss Tremoen.

Mange lytter til radiogudstjenestene

I tillegg til de som skal være gjengangere i radiogudstjenesten neste år, blir det i tillegg overføringer fra en rekke andre kirker og menigheter landet over også i 2019.

Det er lang tradisjon for å sende radiogudstjenester i NRK, og i 2017 er dette fortsatt en populær programpost som mellom 300 og 400 000 lytter til en vanlig søndag.

Radiogudstjenester 2019

  • Ås, Ås kirkelige fellesråd: 1. januar, 17. mars, 15. september og 10. november.
  • Kristiansand: 10. mars, 28. april, 20. oktober og 8. desember.
  • Landås, Bergen: 10. februar, 26. mai, 29. september, 17. november
  • Sverresborg, Trondheim: 27. januar, 2. mai, 13. oktober og 22. desember.
  • Kraftverket Oslo: 24. februar, 19. mai, 22. september og 24. november.
  • Ishavskatedralen, Tromsøysund menighet, Tromsø: 27. januar, 24. mars, 12. mai og en fjerde hvor dato foreløpig ikke er satt.

Gudstjenestene fra Kraftverket vil være opptak, de andre gudstjenestene sendes direkte.

De øvrige radiogudstjenestene i 2019 vil komme fra kirker og menigheter over hele landet. Se radioguiden på radio.nrk.no for mer informasjon om den enkelte søndag. Her kan også alle gudstjenester høres igjen.