Mange klager på «Folkeopplysningen»

NRKs kommentarjournalistikk og programserien «Folkeopplysningen» blir hovedsaker på Kringkastingsrådets møte torsdag 6. desember. Møtet blir streamet her på nrk.no.

Kringkastingsrådets direktesending

NRKs kommentarjournalistikk


Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen innleder når rådet skal drøfte NRKs kommentarjournalistikk.

Kommentaren blir en stadig viktigere del av journalistikken, også i NRK. Er «kommentariatet» i ferd med å ta overhånd og har kommentatorene fått for stor makt.


Og hvordan takler NRK kommentarrollen, sett på bakgrunn av strenge krav om balanse, objektivitet og uavhengighet som pålegges en allmennkringkaster.

Fra NRK innleder programdirektør Per Arne Kalbakk om bruken av kommentatorer i sendingene.

Folkeopplysningen

Mange har klaget til Kringkastingsrådet på 'Folkeopplysningen' I sitt møte torsdag 6. desember diskuterer rådet denne programserien. Andreas Wahl t h så på sykologiske fenomener og alternative metoder sammen med psykolog Jan-Ole Hesselberg i programmene.

Foto: NRK

Klagestorm på «Folkeopplysningen»

En rekke klager har kommet inn på «Folkeopplysningen». Programserien tok for seg alternativ medisin. Her føler en rekke både privatpersoner og blant andre Norsk Homøopatisk Pasientforening seg tråkket på tærne.

Det er professor i forebyggende medisin Vinjar Fønnebø, som også er direktør ved Norsk Forskningssenter for komplementær og alternativ medisin, som innleder når rådet skal diskutere disse programmene.

Petter Wallace som er sjef for eksterne produksjoner redgjør fra NRKs side om arbeidet med serien.

---

Dagsorden:

Møte i Kringkastingsrådet

Tid: Torsdag 6.desember kl. 09.30
Sted: Møterom 7 og 8 på Marienlyst

Kl 09.30: Åpning og gjennomgang av dagens agenda.
v/fungerende leder Sylfest Lomheim.

Kl 09.45: NRKs kommentarjournalistikk, sett utenfra.

Kommentaren blir en stadig viktigere del av journalistikken, også i NRK.

Er «kommentariatet» i ferd med å ta overhånd og har kommentatorene fått for stor makt?

Og hvordan takler NRK kommentarrollen, sett på bakgrunn av strenge krav om
balanse, objektivitet og uavhengighet som pålegges en allmennkringkaster.

Innleder 1: Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen.

Innleder 2: Programdirektør Per Arne Kalbakk.

Til drøfting: Klage fra Åge Røde på kommentar i Dagsrevyen rundt årsakene til sommerens flykaos på Gardermoen (påsyn av innslaget i Dagsrevyen 24.september)

Kl 11.15: Gjennomgang av øvrige klagebrev fortsetter…
Rådet har fått inn 17 klagebrev til behandling siden forrige møte.

Kl 12.00: Lunsj

Kl 13.00: Klagebehandlingen fortsetter…..

Til drøfting: Kringkastingsrådet har fått flere klagebrev på programserien «Folkeopplysningen».

Programmene, som ble sendt i august og september, fokuserer på alternativ
medisin. Klagerne hevder at programserien var useriøs og drev harselas med
alternative behandlingsformer. Hva mener Kringkastingsrådet?

Innleder 1: Professor i forebyggende medisin Vinjar Fønnebø, som også er direktør ved Norsk Forskningssenter for komplementær og alternativ medisin.

Innleder 2: Peter Wallace, sjef for eksterne produksjoner i NRK.

Kl 14.30: NRKs ledelse informerer (lukket del av møtet).

Kl. 15.00: Møteslutt.Les mer: Alt om Kringkastingsrådet