Hopp til innhold
Info fra NRK

Kartlegger russisk etterretningsvirksomhet gjennom nordisk TV-samarbeid

Gjennom et storstilt journalistisk graveprosjekt har NRK i samarbeid med de nordiske allmennkringkasterne kartlagt russisk etterretningsvirksomhet.

Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» kartlegger russisk etterretningsvirksomhet i Norden.

Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» kartlegger russisk etterretningsvirksomhet i Norden.

Foto: NRK

Rett etter at Russland startet sin angrepskrig mot Ukraina inngikk graveredaksjonene i NRK, DR, SVT og Yle et samarbeid om sammen å se på russisk etterretningsvirksomhet i de nordiske landene.

Egil Sundvor

Redaktør Egil Sundvor har ledet NRKs del av arbeidet med den fellesnordiske Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» som kartlegger russisk etterretningsvirksomhet i Norden.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Resultat et har blitt Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» hvor første del vil bli vist samtidig i de nordiske landene 19. april.

Sikkerhetssituasjonen i de nordiske landene ble dramatisk forandret 24. februar 2022. Samtidig har Finland og Sveriges NATO-søknader økt årvåkenheten om mulig økt russisk etterretning.

Det kreves store journalistiske ressurser for å kartlegge den russiske etterretningen som foregår i Norden. Derfor har de nordiske allmennkringkasterne gått sammen om dette unike journalistiske samarbeidet hvor nye journalistiske metoder som datajournalistikk har blitt brukt i stor grad.

Brnnpunktdokumentaren "Skyggekrigen" dokumenterer hvordan det russiske forskningsskipet Admiral Vladimirsky har besøkt havvind-anlegg i Kattegat, Nordsjøen og Den engelske kanal.

Brnnpunktdokumentaren "Skyggekrigen" dokumenterer hvordan det russiske forskningsskipet Admiral Vladimirsky har besøkt havvind-anlegg i Kattegat, Nordsjøen og Den engelske kanal.

Foto: Morten Krüger / DR

Redaksjonene har sett på hvordan fartøy opererer og kartlagt ulikt etterretningsarbeid, sett på hvordan kilder rekrutteres og gjort intervjuer med et hundretalls personer.

Det hele har blitt til den tre timer lange dokumentarserien «Skyggekrigen» som vil bli sendt samtidig i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

NRK-journalist Håvard Gulldahl studerer russiske skip i Kirkenes havn.

NRK-journalist Håvard Gulldahl studerer russiske skip i Kirkenes havn.

Foto: Morten Krüger / DR

Største journalistiske kartlegging av russisk etterretningsvirksomhet

Redaktør for Dokumentar- og samfunnsredaksjonen i NRK, Egil Sundvor, sier gårsdagens utvisning av 15 russiske etterretningsoffiserene er et tydelig tegn på en økt og aktiv russisk tilstedeværelse i Norden.

- Dette gir et dystert alvor når Russland er i krig med et annet naboland. Russisk etterretning og deres kapasitet i de nordiske områdene er svært krevende å dekke journalistisk, men fellessatsningen har muliggjort helt nye journalistiske løsninger og satt oss i stand til å presentere dette på en annen måte enn vi vanligvis kan, sier Sundvor.

Serien er den største journalistiske kartleggingen av russisk etterretningsvirksomhet mot Norden på lang tid. Prosjektet er gjort med støtte fra Nordvisionen som støtter felles allmennkringkaster-produksjoner i de nordiske landene.

Første del av Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» kommer både på lineær TV og på nettet samtidig hos DR, NRK, SVT og Yle fra og med 19. april. Serien kommer også som podkast i løpet av våren.

Brennpunkt-dokumentaren «Skyggekrigen» kartlegger russisk etterretningsvirksomhet i Norden.

Det kreves store journalistiske ressurser for å kartlegge den russiske etterretningen som foregår i Norden. Å følge russiske fartøys bevegelser har vært en infallsvinkel.

Foto: NRK