Historiske Treholt-kassetter i hus

Opptakene fra Treholtsaken er frigitt og nå skal de digitaliseres.

Treholtbånd avgradert

Treholtbånd ikke lenger hemmeligstemplet.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Det har vært en lang vei gjennom rettssystemet, men endelig kan NRK-advokat Ane Stokland åpne koffertene som inneholder opptakene fra den lukkede delen av spionrettssaken mot Arne Treholt.

Se også: Lydopptak avdekker feil i Treholt-dommen

Se også: Fordypning - Treholt-saken

Et gjennombrudd

På vegne av norsk presse er det Ane Stokland som har ført saken om innsyn i alle opptakene som ble gjort mens rettssaken pågikk på midten av 1980-tallet.

I fjor ble det gitt innsyn i opptakene fra den åpne delen av rettssaken, og tidligere i år kom avgjørelsen om at også opptakene fra den lukkede delen av saken skal gjøres tilgjengelig for pressen.

Ane Stokland med Treholtbånd

NRKs advokat Ane Stokland har ført saken for norsk presse.

Foto: Nina Didriksen / NRK

«Avgradert»

Og onsdag kom de i hus på Marienlyst: En pen stabel tidsriktige skaikofferter fullastet med det like tidsriktige lydopptaksmediet kassett. 263 stykker, hver enkelt med stempel og signatur som forteller at de er avgradert.

- Nå skal de kopieres over til et digitalt format slik at hele norsk presse kan få hver sin kopi av alt sammen, forteller Ane Stokland.

Sammen med kassettene mottok NRK også en harddisk som Politiets sikkerhetstjeneste opplyser at de har kopiert alle kassettene til. Denne er allerede kopiert og distribuert til andre mediehus, men originalopptakene finnes bare i en NRK-skuff.

- Planen er uansett å digitalisere opptakene, for lyden på harddisken er dårlig og i tillegg vil vi være helt sikre på at alt det originale blir spilt over, sier Stokland.

NRK betaler

Det er i alt 175 timers opptak som skal digitaliseres. Selve jobben skal Produksjonsavdelingen stå for, og NRK tar regningen.

- Vi regner med en kostnad på rundt 70 000 kroner for kopieringsjobben, og den tar NRK ansvar for på vegne av alle mediene, sier nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk.