Ville hogge seg gjennom ei dør

Ein mann i starten av trettiåra er pågripen etter forsøk på innbrot i eit kommunalt bustadbygg i Gyldenprisveien i Bergen. – Mannen nytta ein armeringsreiskap av jarn til å hogge seg gjennom døra, fortel operasjonsleiar Bjarte Rebnord. Mannen hadde ikkje kome seg inn i bustaden då han vart pågripen, og er ein kjenning av politiet.

Laster Twitter-innhold