Bergen vil være nynorskhovedstad - legger samtidig ned nynorskskoler

Dagen etter at bystyret i Bergen gikk inn for mer nynorsk i kommunen går bystyret inn for å legge ned to nynorskskoler. – Dette er det store paradosket, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Ove Sverre Bjørdal

– Dette er det store paradokset. At Bergen på den ene siden vil slå seg opp som at Bergen skal fronte nynorsken og på en annen side går en løs på to tyngste gjenværende skolene som har nynorsk, sier Ove Sverre Bjørdal.

Foto: SØLVE RYDLAND

Et stor flertall i bystyret gikk inn for at nynorsken skal styrkes ved å bruke begge målformene i offentlig informasjon, i politiske saker og i Bergen kommune sin kommunikasjon med publikum.

– Jeg synes det er en djerv og flott ambisjon, men det er for sent å ta vare på nynorsken når nynorsken er forsvunnet, sier Ove Sverre Bjørdal fra Senterpartiet.

I dag, en dag etter at bystyret utnevner seg selv til nynorskhovedstad, går det samme bystyret inn for å legge ned to av de fire skolene i Bergen, der nynorskelever er i flertall. Det er kun to prosent av skoleelever i Bergen som har nynorsk som hovedmål.

Skal legge ned to nynorskskoler

– Dette er det store paradokset. At Bergen på den ene siden vil slå seg opp som at Bergen skal fronte nynorsken og på en annen side går en løs på to tyngste gjenværende skolene som har nynorsk, sier Bjørdal.

Nedleggingen av Riple skole i Fana og Haugland skole i Arna vil ramme 20 prosent av nynorskelever i Bergen.

Harald Schjelderup

I interpellasjonen ble Harald schjelderup spurt: «Korleis ser byrådsleiaren føre seg at Bergen kommune kan ta sitt språklege ansvar som Vestlandets hovudstad, og er han einig i at det offentlege må gå føre i kampen for språkleg mangfald, toleranse og fridom? - Vi må vie nynorsken plass, sa byrådslederen blant annet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er viktig å sørge for at nye generasjoner som ønsker å bruke nynorsk skal ha anledning til det. Da må vi faktisk vie nynorsken litt ekstra plass, sa byrådsleder Harald Schjelderup under møtet.

Men når skoler skal legges ned kan man ikke ta hensyn til hvilken målform skoleelevene brukes, ifølge byrådslederen.

– Det kan ikke være et argument når vi skal lage en fremtidig skolestruktur. Det må være en litt adskilt debatt. Men, vi er opptatt av å legge til rette for at nynorsken skal blomstre i Bergen, sier Schjelderup.

Nynorskbyen Bergen

Senterpartiets Bjørdal er uenig med byrådslederen.

– Det er jo et problem blant annet i sentrum der foreldre ber om å få nynorsk men får det tildeles vanskeliggjort fordi det gir sand i maskineriet, mens de derimot kunne fått valgt å gå på disse skolene som har skikkelige nynorsk klasser, sier han.

– Kan en bruke det at en skole er en nynorskskole som et argument for å videreføre drift?

– Absolutt, sier Bjørdal.

Njaal Neckermann

Bystyret behandlet, onsdag, en interpellasjon fra Venstres Njaal Neckermann, om mål for bruk av nynorsk som målform i forvaltningen i Bergen kommune.

Foto: SØLVE RYDLAND

Det var Njaal Neckelmann fra Venstre og bystyret i Bergen som fremsatte forslaget om at «Bergen må ta sitt språklige ansvar som Vestlandets nynorskhovedstad».

– Mye av det kommunen gjør kan sikre nynorsken bedre. Jeg mener det er helt naturlig, som den største byen på Vestlandet. Nynorsk er viktig for vestlendinger og bergensere er i aller høyeste grad vestlendinger, sier Neckelmann.

Byregjeringen har et år på finne ut hvordan Bergen skal bli nynorskhovedstad.