NRK Meny

Vil utrydda hepatitt C

I eit nytt prosjekt satsar rusmedisinarar på å utrydda hepatitt C i Bergen, skriv BT. 500 personar som får legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har kronisk hepatitt C, men berre 14 prosent får behandling for det. Ved å tilby behandling i LAR-poliklinikkane, regner Haukeland universitetssjukehus med å nå mange fleire.

Siste video

Hjemmesykepleien i Bergen bytter nøkler med elektronisk lås.
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.