NRK Meny

VIL TA I MOT FLEIRE FLYKTNINGAR:

Om lag 400 personar ventar på å bli busette i Hordaland etter å ha fått asyl, vern som flyktning eller opphald på humanitært grunnlag. Fleirtalet av kommunane i Hordaland buset flyktningar, men berre eit fåtal buset så mange dei blir bedne om. No vil fylkesmannen jobbe for at kommunar i Hordaland buset fleire.