- Kan bli en perle

Realistisk innen 2011, tror Sandviksboder Kystkultursenter.

Utbyggingsplaner for Sandviksboder
Foto: Sandviksboder Kystkultursenter

Sandviksboder Kystkultursenter presenterte tirsdag planene for hvordan de ser for seg at området deres i Sandviken kan bli.

- Vi ønsker at dette skal bli en attraktiv plass for allmenheten, tilrettelagt med blant annet med badestiger. En plass der man kan komme til sjøen, sier daglig leder Egil Sunde.

- Det er et paradoks at man i Bergen ikke har skikkelig tilgang til sjøen, legger han til.

Kystkultursenteret har presentert planene for kommunen, og signalene de har mottatt er positive. Sunde tror at opprustingen av området kan være ferdig allerede i 2011.

- Det trengs ikke tas noen vedtak, bare velvilje og penger, sier han og estimerer beløpet til et par millioner kroner.

Selve arbeidet håper han kan starte opp til neste år. Allerede nå har kystkultursenteret fått betydelige midler til å ruste opp selve bodene, og de mener at det i samme omgang også bør bevilges penger til opprusting av havneområdet tilknyttet bodene.

- Vi kan få en pakke her som kan bli en perle i verdensarven, sier han.

LES: Alt om debatten om sjøfronten